pl

en
Obsługa Prawna Przedsiębiorstw

Obsługa Prawna Przedsiębiorstw

Władztwo korporacyjne, Fuzje i Przejęcia, Struktury Holdingowe, Sprawy Międzynarodowe, Wsparcie Projektów, UOKiK, Audyty Prawne, Postępowania Sądowe, Administracyjne i Arbitrażowe.
prawo podmiotów leczniczych

prawo
podmiotów leczniczych

Tworzenie i przekształcenia, Kompleksowa obsługa bieżąca, Kontraktowanie i realizacja umów oraz rozwiązywanie sporów z NFZ. Prawo medyczne oraz obrona przed roszczeniami odszkodowawczymi.
prawo własności intelektualnej

prawo
własności intelektualnej

Autorskie Projekty Wynalazcze, Znaki Towarowe, i Wydawanie Licencji, Tajemnica Handlowa, Czyny Nieuczciwej Konkurencji, Ochrona Dóbr Osobistych Przedsiębiorcy.
Kancelaria Adwokacka prowadzona przez adwokat Joannę Jakubowską-Zawadę jest jedną z niewielu kancelarii prawnych w Rzeszowie, oferujących tak szerokie wsparcie.

Specjalizujemy się przede wszystkim w kompleksowej obsłudze prawnej firm oraz innych podmiotów gospodarczych, w szczególności: spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych (s.k.a.), a także spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (s.k. sp. z o.o), stale rozszerzając naszą ofertę również o usługi świadczone klientom indywidualnym.

Zapewniamy profesjonalną pomoc w następujących obszarach: prawo medyczne i postępowanie w sprawach związanych z błędem medycznym; prawo podmiotów leczniczych; prawo własności intelektualnej, w tym prawo autorskie i prawa pokrewne; prawo IT i nowe technologie; prawo prasowe, sprostowanie; prawo nieruchomości; prowadzenie spraw związanych z działalnością ubezpieczeniową i likwidacją szkód, w tym prowadzenie sporów o wysokość odszkodowania; ochrona dóbr osobistych; prawo ochrony konkurencji.

Dlaczego nasza Kancelaria Adwokacka?

  • Elastyczność we współpracy – w zależności od potrzeb klientów, nasza kancelaria adwokacka zapewnia możliwość współpracy długofalowej lub okazjonalnej;
  • Kompleksowość usług – nasza Kancelaria specjalizujących się w najbardziej przydatnych obszarach działalności prawnej;
  • Doświadczenie i wiedza – stale podnosimy poziom naszych usług prawnych oraz rozszerzamy ich zakres, aby w pełni odpowiadać na zapotrzebowanie zgłaszane przez naszych Klientów;
  • Indywidualne podejście – ofertę każdorazowo dostosowujemy do wymagań klientów, a także do założonych przez nich możliwości budżetowych;
  • Rzetelność i terminowość – w naszej kancelarii prawnej dbamy o realizację powierzonych nam zadań rzetelnie i zawsze w terminie;
  • Najtrudniejsze wyzwania – jesteśmy otwarci na każde wyzwanie w sferze prawa polskiego i europejskiego, a nasz zespół pozostaje w gotowości, by dostarczać usługi zgodnie z filozofią Just in Time – najwyższej jakości i najlepszym czasie.

Dlaczego firma potrzebuje obsługi prawnej?

We współczesnym świecie profesjonalizacja działalności ma olbrzymie znaczenie i bezpośrednio wpływa na rentowność danego przedsięwzięcia, a nawet całego przedsiębiorstwa. Mały błąd może nieść za sobą olbrzymie konsekwencje finansowe, dlatego warto prowadzenie poszczególnych sfer działalności powierzyć specjalistom w danej dziedzinie, w tym wypadku – doświadczonym adwokatom i sprawdzonej kancelarii prawnej.
Nasza kancelaria adwokacka dysponuje takimi zasobami wiedzy, personelu i czasu, które pozwalają na skuteczne prowadzenie spraw we wszystkich dziedzinach działalności firmy. Działamy globalnie.

Ciekawe Artykuły i Publikacje
Rejestracja Zanku Towarowego
1 sty 1970 r.

Rejestracja Znaku Towarowego

Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa1)Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r.- Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz….
Prawo Prasowe, Sprostowanie
1 sty 1970 r.

Sprostowanie

Podstawową funkcją sprostowania prasowego jest umożliwienie zainteresowanemu przedstawienia własnej wersji wydarzeń. Zgodnie z obowiązującym prawem prasowym redaktor naczelny właściwego dziennika lub czasopisma jest obowiązany opublikować bezpłatnie rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie nieścisłej bądź nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale…
Znak Towarowy
1 sty 1970 r.

Znak Towarowy

Ochrona znaku towarowego dzięki rejestracji rozciąga się na całe terytorium kraju członkowskiego, chyba że przepisy stanowią inaczej. Ochrona,  ma charakter terytorialnie ograniczony do terytorium państwa, które udziela ochrony. Zasada terytorialności nie stoi jednak na przeszkodzie w uzyskaniu ochrony dla terenu…