ADWOKACI SŁUŻBIE ZDROWIA

Bezpłatne porady prawne dla personelu medycznego i podmiotów leczniczych

Akcja Adwokatury polskiej:

“Adwokaci Służbie Zdrowia”

Od wielu dni lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni z nadludzką siłą walczą, aby powstrzymać koronawirusa, narażając przy tym swoje zdrowie i życie. Społeczeństwo pomaga im, jak umie. Restauratorzy gotują posiłki, krawcowe szyją maseczki. My, adwokaci, możemy podzielić się swoją wiedzą prawniczą. W tym czasie ludzka solidarność jest niezwykle cenna. Środowisko adwokackie po raz kolejny sprawdza się w trudnych czasach…

powiedział adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

icon

Akcja Adwokatury polega na udzielaniu bezpłatnych porad prawnych, związanych ze skutkami pandemii wywołanymi rozprzestrzenianiem się COVID-19, dla personelu medycznego oraz podmiotów leczniczych. Porady prawne dotyczące oddziaływania koronawirusa udzielane są w zakresie sfery zawodowej jak i życia prywatnego.

Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawada

Wiodącą specjalizacją Kancelarii jest prawo medyczne. Prawo medyczne to jedna z dziedzin prawa, która w sposób wielopłaszczyznowy wpływa na codzienność prawną zarówno osób prywatnych jak i podmiotów gospodarczych. Rozbudowane regulacje prawne, interdyscyplinarność przedmiotu oraz ważkość tematu jakim jest zdrowie i życie ludzkie, przestrzeganie praw pacjenta, organizacja opieki zdrowotnej i odpowiedzialność lekarzy i pozostałego personelu medycznego, czynią niezbędnym roztoczenie nad personelem medycznym i podmiotami leczniczymi, szczególnej opieki uwzględniającej aspekty prawne, etyczne i funkcjonalne.

Dlatego naturalnym działaniem naszej Kancelarii jest przyłączenie się do akcji organizowanej przez samorząd adwokacki.

Czekamy w gotowości na Państwa pytania!