pl

en

Specjalizacje | Profil Kancelarii Adwokackiej


Kierując się misją:

„OTWARTOŚĆ I STAŁE PODNOSZENIE WIEDZY ORAZ DOSTOSOWYWANIE WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR W CELU REALIZACJI PROFESJONALNYCH I KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRAWNYCH DLA NASZYCH OBECNYCH I PRZYSZŁYCH KLIENTÓW”


Kancelaria Adwokacka, adwokat: Joanny Jakubowskiej-Zawady jest skoncentrowana na wsparciu przedsięwzięć biznesowych realizowanych przez polskie i zagraniczne podmioty gospodarcze.
Szczegółowy opis konkretnych specjalizacji, znajduje się na odpowiednich podstronach niniejszego działu.
Przedstawiony zakres ma jedynie charakter przykładowy i dotyczy działań, które najczęściej podejmujemy w imieniu naszych Klientów.
Pozostajemy otwarci na każde wyzwania sfery prawa europejskiego i polskiego.