pl

en

Prawo Autorskie


Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawada w zakresie swojej działalności, koncentruje się również na sprawach z zakresu szeroko rozumianej Własności Intelektualnej.


Własność Intelektualna i Prawo Autorskie stanowią komparatystykę takich dziedzin prawa jak prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań czy prawo dotyczące nieuczciwej konkurencji. Prawa te są związane z działalnością twórczą osób, przedsiębiorców i przedsiębiorstw i zasługują na szczególną ochronę albowiem przyczyniają się do postępu gospodarczego społeczeństw.


Kancelaria, w imieniu naszych Klientów, w związku z posiadaniem: praw autorskich osobistych lub majątkowych, patentów udzielanych na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw z rejestracji na wzory przemysłowe, praw ochronnych na znaki towarowe, prowadzi postępowania w zakresie:


  • roszczeń o zaniechanie naruszeń,
  • roszczeń o usunięcie skutków naruszeń,
  • roszczeń o zadośćuczynienie wynikające z naruszenia praw autorskich,
  • roszczeń o naprawienie szkody,
  • roszczeń o ustalenie istnienia lub nieistnienie prawa lub
  • określonego stosunku prawnego,