pl

en

Prawo Kontraktowe, Umowa


Nieodłączną częścią szerszych dziedzin, którymi zajmuje się Kancelaria Adwokacka, jak obsługa podmiotów gospodarczych czy podmiotów leczniczych, jest gałąź prawa związana z zobowiązaniami umownymi inaczej kontraktami.
Kodeks postępowania cywilnego w ogólny sposób definiuje zasady jakie powinny dotyczyć każdego podmiotu lub osoby fizycznej przy tworzeniu i zawieraniu umów.
Specyfika samej czynności będącej przedmiotem umowy, a także indywidualny charakter i środowisko działania stron takiej umowy powoduje, że każdy kontrakt, każda umowa, a zwłaszcza związana ze strategicznymi decyzjami, wymaga profesjonalnej analizy i osobnego opracowania.


Strony umowy, mogą ukształtować ją dowolnie (zasada swobody zawierania umów ), pod warunkiem przestrzegania podstawowych zasad prawa, a także przestrzeganiem dobrych obyczajów i zasad uczciwego obrotu.


Kancelaria stanowi wsparcie dla swoich klientów podczas definiowania celów umowy, analizy i definicji ryzyk związanych z zawarciem umowy, analizą wiarygodności kontrahentów. Uczestniczymy w negocjacjach, przygotowujemy ostateczne zapisy umowne, a także prowadzimy działania w sytuacji, gdy druga strona umowy łamie jej postanowienia.