pl

en

Prawo Prasowe, Sprostowanie


Jedną z podstawowych gałęzi działalności Kancelarii Adwokackiej, adwokat Joanny Jakubowskiej- Zawada są zagadnienia związane z prawem prasowym. Prawo to określa prawa i obowiązki dziennikarzy, redaktorów naczelnych i wydawców. Wyjaśnia również kwestie praw i obowiązków osób udzielającym mediom informacji.


Niezwykle często wykorzystywaną instytucją, jaka wynika z prawa prasowego jest instytucja sprostowania prasowego. Sprostowanie to oficjalne zaprzeczenie, wyjaśnienie wiadomości nieprawdziwej i nieścisłej, która niejednokrotnie narusza dobre imię zainteresowanej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osoba prawną. Odnosi się ona do materiału prasowego, w którym mowa była o faktach, ale wypowiedź była nieścisła lub nieprawdziwa. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo prasowe, redaktor naczelny odpowiedniego dziennika lub czasopisma ma obowiązek opublikować bezpłatnie rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie w tym zakresie.


Sprawy związane z naruszeniem dobrego imienia bądź opublikowaniem sprostowania prasowego niejednokrotnie wymagają doświadczenia i wiedzy, albowiem, treść sprostowania nie może być polemiką, treść sprostowania powinna odnosić się do wypowiedzi, którą rozpatruje się w kategoriach prawdy i fałszu, a celem sprostowania jest umożliwienie osobie zainteresowanej przedstawienie jej subiektywnego stanowiska- własnej wersji wydarzeń.


Kancelaria adwokacka w ramach prowadzonej działalności wspiera Klientów zarówno w trakcie mediacji i postępowania ugodowego, w części dotyczącej przedprocesowych czynności związanych z publikacją sprostowania prasowego, a także w postępowaniu sądowym z powództwa o opublikowanie sprostowania.