KategoriaArtykuły

Rejestracja Znaku Towarowego

R

Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa1)Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r.- Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja...

Sprostowanie

S

Podstawową funkcją sprostowania prasowego jest umożliwienie zainteresowanemu przedstawienia własnej wersji wydarzeń. Zgodnie z obowiązującym prawem prasowym redaktor naczelny właściwego dziennika lub czasopisma jest obowiązany opublikować bezpłatnie rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie nieścisłej bądź nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym. Publikacja sprostowana...

Znak Towarowy

Z

Ochrona znaku towarowego dzięki rejestracji rozciąga się na całe terytorium kraju członkowskiego, chyba że przepisy stanowią inaczej. Ochrona,  ma charakter terytorialnie ograniczony do terytorium państwa, które udziela ochrony. Zasada terytorialności nie stoi jednak na przeszkodzie w uzyskaniu ochrony dla terenu całej Wspólnoty Europejskiej na podstawie rozporządzenia nr 40/94 o znaku towarowym...

Kategorie