KategoriaPrawo Rodzinne

Ile kosztuje rozwód ? Koszty sprawy rozwodowej

I

Decydując się na wniesienie pozwu o rozwód należy uwzględnić związane z przedmiotowym postępowaniem koszty, na które składają się: koszty opłaty sądowej, koszty w toku postępowania, koszty zastępstwa procesowego przez pełnomocnika, w tym koszty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.   Skuteczne wniesienie pozwu rozwodowego uzależnione jest od uiszczenia stosownej opłaty sądowej...

Kategorie