Prawo Nowych Technologii
Prawo IT
Prawo Nowych Technologii
Prawo IT
Prawo Nowych Technologii
Prawo IT

Prawo Nowych Technologii
Prawo IT

Działalność gospodarcza prowadzona w ramach branży technologicznej jest działalnością szczególną, z własną specyfiką i szczególnym otoczeniem prawnym.

Większość firm z branży technologicznej to szybko rozwijające się startupy co oznacza, że konieczne staje się:

 • Uregulowanie prawne stosunków pomiędzy wspólnikami
 • Wybór odpowiedniej, dla rozliczeń wspólników, formy prawnej prowadzonej działalności
 • Uwzględnienie aspektów prawnych, związanych z pozyskaniem finansowania w postaci inwestora strategicznego lub sprzedaży realizowanego projektu w przyszłości.
 • Zabezpieczenie własności intelektualnej wnoszonej do projektu, a także powstałej w wyniku projektu.     

Nie ma jednego modelu biznesowego dla branży nowych technologii, nie ma też standardów prawnych dla tego rodzaju przedsięwzięć, bardzo często zdarza się, że innowacyjne rozwiązania informatyczno-technologiczne wyprzedzają legislację.  Dlatego działalność ta może się wiązać z wieloma pułapkami i wymaga indywidualnych rozwiązań prawnych.

Niezależnie od tego czy Twoje przedsięwzięcie jest jeszcze w fazie pomysłu, rozwoju czy komercjalizacji, Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawada, zapewnia wsparcie Twojej działalności na następujących płaszczyznach:

 • Software development
 • Database systems / Big Data
 • Data Center
 • Data analysis and distribution
 • Software as a service (SaaS)
 • E-commerce
 • Digital & Social Media

Prowadzimy doradztwo prawne firm z branży e-commerce. Wspieramy działalność online związaną z sprzedażą zarówno produktów jak i usług.  Tworzymy fundament prawny dla startupów, a także dokonujemy analiz i wdrożeń nowej kultury prawnej w już istniejących dużych projektach. Dzięki wypracowanemu doświadczeniu, nasi Klienci zyskują istotną przewagę ogólnooperacyjną, a takaże związaną z takimi zagadnieniami jak: sprzedaż na odległość, reklama i marketing, strategia CRM, prawa konkurencji, skarg klientów i rozwiązywania sporów.

Jeżeli reprezentujesz, którykolwiek z powyższym zakresów branży IT, to oprócz ogólnoprawnych zasad dotyczących każdej działalności gospodarczej, mogą Cię dotyczyć następujące zagadnienia:

 • Ochrona własności Intelektualnej: Znak towarowy, Patent, Prawa Autorskie
 • Tajemnica handlowa i tajemnica przedsiębiorstwa
 • Umowy licencyjne
 • Ochrona prywatności
 • Ochrona konsumentów
 • Ochrona uczciwej praktyki rynkowej
 • Ochrona Uczciwej Konkurencji

Powyższe zagadnienia, a zwłaszcza prawo autorskie nie są dookreślone w ustanowionym i obowiązującym prawie. Przykładowo: pomimo ustawowej definicji „utworu” w rozumieniu prawa autorskiego, definicja ta jest tak nieprecyzyjna, że w zależności od uregulowań umownych za „utwór” można uznać niemal wszystko, w odmiennej sytuacji w wyniku błędnych uregulowań umownych prawa do oczywistego „utworu” nie będą będą podlegały ochronie im należnemu.

Logicznym i prawidłowym krokiem dla każdego poważnego przedsiębiorcy czy twórcy poruszającego się w branży nowych technologii, będzie przekazanie analiz i podjęcie odpowiednich działań Kancelarii Adwokackiej i Adwokatowi biegłemu w tej dziedzinie.