Prawo IT | Nowe Technologie

Specjalizacje

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej?

Skontaktuj się z nami lub po prostu zadzwoń do nas teraz

NAPISZ DO NAS
Zadzwoń+48 178 886 009

Prawo IT lub inaczej prawo nowych technologii reguluje co do zasady, ochronę pomysłowości i innowacyjności, która przejawia się w wielu kluczowych dziedzinach współczesnego życia. Dzięki posiadanemu doświadczeniu i wiedzy nasi klienci zyskują skuteczną obsługę prawną firmy oraz poszczególnych projektów, istotną przewagę ogólnooperacyjną, a także profesjonalną ochronę prawną takich zagadnień jak: sprzedaż na odległość, reklama i marketing, strategia CRM, prawo konkurencji, skargi klientów i rozwiązywanie sporów.

Prawo IT - Zakres usług Kancelarii Adwokackiej

 • prowadzimy bieżącą obsługę prawną firm z branży IT, nowych technologii, e-commerce;
 • prowadzimy doradztwo dla podmiotów tworzących projekty i rozwiązania informatyczne oraz wprowadzające innowacyjne produkty i usługi;
 • prowadzimy obsługę wdrożeń informatycznych polegającą na udziale w negocjacjach, opracowywaniu i wykonywaniu umów, w tym umów ramowych, wdrożeniowych, utrzymaniowych, serwisowych;
 • opracowujemy umowy o świadczenie usług programistycznych, umowy B2B, B2C, umowy o zachowaniu poufności (NDA) oraz umowy o zakazie konkurencji;
 • opracowujemy umowy handlowe, regulaminy świadczenia usług, regulaminy serwisów internetowych, regulaminy sklepów internetowych, politykę prywatności, informacji o tzw. cookies, wzorów reklamacji, wzorów pouczenia o prawach konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa;
 • opracowujemy dokumentację, procedury i klauzule ochrony danych osobowych;
 • wykonujemy audyty zgodności z RODO;
 • przygotowujemy umowy związane z udostępnianiem oraz przetwarzaniem danych osobowych;
 • wykonujemy audyty w zakresie ochrony własności intelektualnej;
 • opracowujemy umowy dotyczące obrotu prawami autorskimi oraz umowy licencyjne;
 • prowadzimy sprawy o ochronę własności intelektualnej;
 • prowadzimy sprawy dotyczące znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, wzorów użytkowych;
 • reprezentujemy w sprawach dochodzenia roszczeń wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji;
 • reprezentujemy w sprawach prowadzonych przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • udzielamy wsparcia w sprawach z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym reprezentujemy w sprawach karnych dotyczących między innymi bezprawnego uzyskania informacji, niszczenia oraz uszkadzania danych informatycznych, zakłócania systemu komputerowego, plagiatu;
 • reprezentujemy w sporach prawnych pomiędzy przedsiębiorcami na etapie mediacyjnym, przedsądowy oraz sądowym;
 • reprezentujemy w sporach z konsumentami, między innymi w sprawach o reklamację, o zapłatę należności, dotyczących klauzul abuzywnych.

Nasze Specjalizacje

Prowadzimy kompleksowe doradztwo prawne i przygotowujemy umowy dopasowane do specyfiki biznesu klienta. Wspieramy działalność online związaną z sprzedażą zarówno produktów jak i usług, niezwłocznie reagujemy na wprowadzane zmiany legislacyjne na poziomie krajowym i unijnym, dzięki czemu oferujemy naszym klientom bezpieczne i odpowiednie rozwiązania prawne. Szukamy kreatywnych i skutecznych rozwiązań, a profesjonalizm i zaangażowanie pozwalają nam sprostać wymaganiom jakie stawiają nam twórcy zmian.

 • Umowy dla branży IT
 • Software House
 • Umowy licencyjne
 • E-Commerce
 • Prawa Autorskie
 • RODO
Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Pomożemy Ci! 
+48 178 886 009
Godz. otwarcia: pon.-pt. 8:00 – 19:00

Powiązane Case Study

Jakubowska-Zawada I partnerzy

Publikacje Adwokatów i Prawników

Jakubowska-Zawada I Kancelaria Adwokacka

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności