Własność Intelektualna | Prawo Autorskie

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej?

Skontaktuj się z nami lub po prostu zadzwoń do nas teraz

NAPISZ DO NAS
Zadzwoń+48 178 886 009

Własność Intelektualna i Prawo Autorskie

Własność intelektualna stanowi cenny element majątku firmy, dlatego niezbędne jest umiejętne zarządzanie tymi zasobami. Kancelaria Adwokacka Joanna Jakubowska-Zawada gwarantuje interdyscyplinarną pomoc prawną w przedmiocie praw własności intelektualnej i przemysłowej kierowaną do twórców, których dobra osobiste oraz rodzaj i wyniki wykonywanych usług i pracy, wymagają ochrony prawnej.

Jak możemy Ci pomóc?

 • prowadzimy sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych, w tym wizerunku, dobrego imienia, renomy;
 • prowadzimy doradztwo dotyczące ochrony prawnej przedsiębiorstw;
 • wdrażamy systemy ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • reprezentujemy w sporach sądowych związanych z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • prowadzimy doradztwo i przygotowujemy strategie ochrony praw własności intelektualnej;
 • przygotowujemy strategie i wdrażamy narzędzia ochrony know-how w firmie;
 • opracowujemy umowy dotyczące zachowania poufności (NDA) oraz zakazu konkurencji 
 • opracowujemy umowy licencyjne;
 • opracowujemy umowy o przeniesieniu praw autorskich;
 • opracowujemy umowy z pracownikami, wykonawcami i dostawcami usług;
 • przygotowujemy opinie prawne i rekomendacje z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego;
 • reprezentujemy w sporach sądowych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej, praw własności przemysłowej, praw autorskich;
 • reprezentujemy w sporach sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji;
 • prowadzimy sprawy dotyczące rejestracji znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych;
 • prowadzimy postępowania o udzielenie patentu na wynalazek;
 • prowadzimy sprawy o udzielenie praw ochronnych na wzór użytkowy;
 • prowadzimy postępowania sprzeciwowe oraz w przedmiocie unieważnienia i wygaszenie praw własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami administracyjnymi;
 • reprezentujemy w postępowaniach przez Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

Dlaczego warto z nami współpracować?

Posiadamy bogate doświadczenie w tej dziedzinie dzięki wieloletniej współpracy z przedsiębiorcami branży takich jak: e-commerce, informatyczna, wyroby medyczne, medycyna estetyczna, kosmetyczna, działalność twórców i artystów, usługowa, mieszkaniowa, deweloperska, budowlana oraz handlowa. Przygotowujemy kompleksowe, wewnętrzne regulacje i umowy, które uwzględniają pozycję biznesową, obszar rynku i specyfikę danej branży, zapewniając naszym klientom tworzenie zindywidualizowanych rozwiązania, adekwatnych do ich potrzeb i możliwości. Nasi adwokaci z powodzeniem, prowadzą sprawy z tytułu naruszeń postanowień umownych, naruszenia prawa własności i zwalczania nieuczciwej konkurencji, reprezentując klientów na każdym etapie sprawy, włącznie z egzekucją należności. 

Nasze Specjalizacje

 • Znaki Towarowe
 • Wzory Przemysłowe
 • Prawo Autorskie
 • Tajemnica Przedsiębiorstwa
 • Ochrona Dóbr Osobistych
 • Nieuczciwa Konkurencja
Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Pomożemy Ci! 
+48 178 886 009
Godz. otwarcia: pon.-pt. 8:00 – 19:00

Powiązane Case Study

Jakubowska-Zawada I partnerzy

Publikacje Adwokatów i Prawników

Jakubowska-Zawada I Kancelaria Adwokacka

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności