Prawo Spadkowe

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej?

Skontaktuj się z nami lub po prostu zadzwoń do nas teraz

NAPISZ DO NAS
Zadzwoń+48 178 886 009

Kancelaria Adwokacka prowadzona przez adwokat Joannę Jakubowską – Zawadę zapewnia pomoc prawną również w dziedzinie prawa spadkowego, które jako jedna z gałęzi prawa cywilnego, obejmuje szeroko rozumiane prawa i obowiązki związane ze śmiercią ich właściciela. Zakres wsparcia prawnego Kancelarii skierowany jest nie tylko do osób, które w pewny i bezpieczny sposób chcą rozporządzić posiadanym majątkiem na wypadek śmierci, ale także do osób uprawnionych, które chcą dochodzić swoich praw – zarówno na drodze pozasądowej jak i w trakcie postępowania sądowego.

Postępowanie spadkowe – współpracy z Kancelarią

Spadek to prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną bądź kilka osób (spadkobierców). Spadkobiercy nabywają spadek z chwilą otwarcia spadku, którą jest chwila śmierci spadkodawcy. Powołanie do spadku może wynikać zarówno z testamentu (dziedziczenie testamentowe), jak i ustawy (dziedziczenie ustawowe). Kancelaria udziela fachowej pomocy w poszczególnych etapach postępowania spadkowego: postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku oraz przeprowadzeniu działu spadku w przypadku, gdy spadkobierców jest co najmniej dwóch. Kancelaria prowadzi czynności
w imieniu osoby zainteresowanej, które pozwolą na sporządzenie i uzyskanie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia bądź przeprowadzenie postępowania sądowego w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, a następnie doprowadzą do faktycznego podziału i rozliczenia masy spadkowej poprzez dokonanie działu spadku.

Zakres działania Kancelarii obejmuje pomoc zarówno w sytuacji, gdy spadkobiercy mogą zgodnie porozumieć się co do podziału spadku, ale także jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia. W pierwszym przypadku Kancelaria oferuje pomoc przy dokonaniu czynności, które doprowadzą do umownego działu spadku w formie umowy, natomiast w drugiej sytuacji Kancelaria zapewnia reprezentację spadkobierców podczas trwania postępowania sądowego.
Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną w dziedzinie prawa spadkowego, która obejmuje swym zakresem wszelkie sprawy związane z przejściem majątku osoby zmarłej
na spadkobierców. Główne założenie ustawodawcy sprowadza się bowiem do kontynuacji stosunków prawnych o charakterze majątkowym spadkodawcy, pomimo śmierci osoby fizycznej.

W jakim zakresie nasza Kancelaria może Ci pomów w ramach prawa spadkowego ?

 • doradztwo w zakresie planowania spadkowego, możliwości rozporządzania majątkiem przez spadkodawcę;
 • doradztwo w zakresie sporządzania testamentów, możliwości ich zmiany, odwołania;
 • doradztwo w zakresie zasad spadkobrania, przyjęcia i odrzucenia spadku,
 • pomoc w zakresie ustalenia kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia;
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku;
 • reprezentacja w postępowaniu o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego;
 • doradztwo w sprawach nabycia spadku z testamentu i z ustawy;
 • doradztwo w sprawach o stwierdzenie nieważności testamentu;
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności za długi spadkowe;
 • pomoc w uzyskaniu stwierdzenia nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia;
 • doradztwo w sprawach niegodności dziedziczenia;
 • doradztwo w zakresie możliwości wydziedziczenia osób uprawnionych do nabycia spadku z mocy ustawy;
 • przeprowadzanie umownego lub sądowego działu spadku;
 • umowy o zrzeczenie się dziedziczenia;
 • doradztwo w sprawach o dział spadku i zniesienie współwłasności;
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności za długi spadkowe;
 • doradztwo w zakresie zasad dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku, zaliczania darowizn na poczet zachowku;
 • doradztwo w zakresie ochrony przez roszczeniami z tytułu zachowku;
 • reprezentacja w sprawach o zachowek;
 • doradztwo sprawach dotyczących zabezpieczenia spadku;
 • doradztwo w zakresie wpływu umów dożywocia na spadkobranie;
 • doradztwo w zakresie zasad dotyczących dziedziczenia przedsiębiorstwa;
 • doradztwo w zakresie zasad dotyczących dziedziczenia udziałów w spółce;
 • zarządca sukcesyjny;

Dlaczego warto z nami współpracować?

Cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne zrozumienie, rzeczowość
i zaangażowanie pozwalają nam na zastosowanie rozwiązań adekwatnych do konkretnej sytuacji. Ustalając plan działania w danej sprawie dążymy do jej jak najszybszego i jednocześnie najkorzystniejszego dla klienta rozstrzygnięcia.

Nasze Specjalizacje

 • Nabycie praw do spadku
 • Odrzucenie spadku
 • Testament
 • Zachowek
 • Dział spadku
 • Umowa dożywocia
 • Sukcesja firmy
Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Pomożemy Ci! 
+48 178 886 009
Godz. otwarcia: pon.-pt. 8:00 – 19:00

Powiązane Case Study

Jakubowska-Zawada I partnerzy

Publikacje Adwokatów i Prawników

Jakubowska-Zawada I Kancelaria Adwokacka

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności