Publikacje

Oryginalne rozwiązania
Przekształcenie Indywidualnej Działalności Gospodarczej w Spółkę Jawną
23.10.2016
Od indywidualnej działalności gospodarczej do spółki jawnej – czy to możliwe?
Więcej
Indywidualna Działalność Gospodarcza – sprzedaż, darowizna, spadek
17.10.2016
Indywidualna działalność gospodarcza to jedna z najpopularniejszych, najprostszych i najtańszych form prowadzenia działalności pod własnym nazwiskiem. Czy jednak jednoosobowa firma może...
Więcej
Prawo Autorskie : prawa autorskie osobiste i majątkowe
04.10.2016
Przedmiotem stosunków prawa autorskiego, podobnie jak i własności przemysłowej są utwory i inne dobra niematerialne. Jednakże w obu tych dziedzinach wyróżnia się ze względu na dominujący...
Więcej
Kancelaria Adwokacka vs Spółka Komandytowa
03.10.2016
Prawo polskie nie zakazuje świadczenia usług prawnych sensu largissimo przez podmioty inne niż przedstawiciele wolnych zawodów prawniczych. Jednakże pojęcie “spółki świadczącej pomoc...
Więcej
Adwokat jako zawód w Starożytnym Rzymie
31.08.2016
Adwokat w Starożytnym Rzymie
Więcej
Adwokat a Radca Prawny
30.07.2016
Spostrzeżenia ogólne
Więcej
Adwokat: status w Polsce i Niemczech
29.06.2016
Intensywne relacje gospodarcze Polski i Niemiec oraz żywe kontakty między obywatelami obu krajów, skutkujące często koniecznością poszukiwania pomocy prawnej, wskazują na zasadność...
Więcej
Rzecznik Patentowy: specyfika zawodu
28.05.2016
Status rzecznika patentowego
Więcej
Ile kosztuje rozwód? Koszty sprawy rozwodowej
03.02.2016
Decydując się na wniesienie pozwu o rozwód należy uwzględnić związane z przedmiotowym postępowaniem koszty, na które składają się:
Więcej
Ochrona Pracodawcy przed nadużywaniem prawa ochrony kobiet w okresie ciąży i macierzyństwa
22.10.2015
„Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”((Art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej...
Więcej