jakubowskazawada.com - Kancelaria adwokacka rzeszów - adwokat rzeszów
+48 17 888 60 09

Publikacje

NOWE ZMIANY USTAWOWE W ZAKRESIE UMÓW NAJMU CZ. 2

31 Marca 2020r. – zmiany dotyczące wynajmujących i najemców w zakresie lokali mieszkalnych Adwokat Sabina Skubisz-Surówka w ramach specjalizacji naszej Kancelarii z zakresu prawa nieruchomości , w poprzednim artykule dokonała analizy ostatnich zmian w zakresie stosunku najmu, a dotyczących najmu w obiektach powyżej 2000 m2. Dzisiejsze opracowanie dotyczyć będzie lokali mieszkalnych. Najem rzeczy i nieruchomości […]

Zobacz wpis

NOWE ZMIANY USTAWOWE W ZAKRESIE UMÓW NAJMU CZ. 1

31 Marca 2020r. - zmiany dotyczące najemców w obiektach powyżej 2000m2 Jeszcze w okresie stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzono zakaz prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2. Na mocy Rozporządzenia wprowadzającego stan zagrożenia1 początkowo zakaz obejmował tylko niektóre kategorie handlu, na przykład wyroby odzieżowe i tekstylne, obuwie i wyroby skórzane, meble, sprzęty radiowo-telewizyjne […]

Zobacz wpis

Lekarz w trakcie specjalizacji w dobie koronawirusa - cz. 2

Rola współpracy pomiędzy kierownikiem specjalizacji a lekarzem w trakcie specjalizacji została opisana w części I niniejszego artykułu. Należy podkreślić, że ocena odpowiedzialności za działania lub zaniechania lekarza w trakcie specjalizacji, będzie dokonywana indywidualnie w każdym przypadku, jednak istotnym punktem wyjścia jest dbałość o wykonywanie nadzoru przez kierownika specjalizacji nad podejmowanymi przez rezydenta działaniami, jak również […]

Zobacz wpis

Lekarz w trakcie specjalizacji w dobie koronawirusa - część 1

Mając na uwadze fakt, iż obecnie lekarzy specjalistów w naszym kraju jest stanowczo za mało ok. 2.3 lekarzy na 1.000 pacjentów (podczas gdy w Grecji stosunek ten wynosi 6.3 do 1.000 a we Włoszech 3.8 do 1.0001) i są oni coraz starsi, do walki z koronawirusem (SARS-CoV-2) zaangażowani będą lekarze w trakcie specjalizacji – rezydenci. […]

Zobacz wpis

Koronawirus okiem adwokata cz. 3- stan zagrożenia epidemicznego a stan epidemii - aktualizacja 29.03.2020

Koronawirus – stan zagrożenia epidemicznego a stan epidemii Stan epidemii na mocy Rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.1  zastąpił obowiązujący w kraju stan zagrożenia epidemicznego, który obowiązywał od dnia 14 marca 2020 r. Wszystkie wydane w czasie stanu zagrożenia epidemicznego decyzje, polecenia, wytyczne i zalecenia oczywiście zachowują swoją ważność i muszą być […]

Zobacz wpis

Koronawirus okiem adwokata cz.4 - Nowe Obowiązki Pracodawcy

Niniejsza publikacja została opracowana przez aplikant adwokacką Annę Borkowską w ramach specjalizacji naszej Kancelarii w zakresie prawa pracy. Wnioski: Uzasadnienie Obowiązki pracodawcy Zapobieganie i zminimalizowanie ryzyka Pracownik może powstrzymać się od pracy

Zobacz wpis

Koronawirus okiem adwokata cz. 2 - stan zagrożenia epidemiologicznego

Stan zagrożenia epidemiologicznego ogłaszany jest w wyjątkowych sytuacjach i chociaż znajduje swoje uzasadnienie w zdarzeniach faktycznych takich jak coraz większa liczba zakażonych wirusem SARS-CoV-2, to jest sytuacją prawną wprowadzoną na określonym obszarze, która stanowi punkt wyjścia do podjęcia kolejnych działań zapobiegawczych związanych z ryzykiem wystąpienia epidemii1. Jakie więc zmiany w życiu codziennym odczujemy jeżeli minister […]

Zobacz wpis

Koronawirus okiem adwokata cz. 1- Kwarantanna

Od kilku tygodni termin „kwarantanna” pojawia się codziennie we wszystkich wiadomościach z kraju i ze świata. Kwarantanna jest powiązana z działalnością naszej Kancelarii Adwokackiej i dlatego podjęliśmy się analizy prawnej obecnej sytuacji w ramach specjalizacji z prawa medycznego Biorąc pod uwagę kontekst w jakim występuje, związany z chorobą nazwaną koronawirusem COVID-19 (wywoływana przez wirus SARS […]

Zobacz wpis

Rozwiązanie Spółki Cywilnej

Spółki Cywilne należą do prostych rozwiązań, dotychczas często stosowanych, w celu prowadzenia przedsięwzięć biznesowych przez dwóch lub więcej wspólników. Jeżeli przedsięwzięcie takie okazuje się funkcjonować z sukcesem i rozwija się, nasza Kancelaria Adwokacka doradza zmiany formy organizacyjnej na dostosowaną do skali biznesu: spółkę komandytową, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną lub rozwiązania hybrydowe łączące zalety […]

Zobacz wpis

Przekształcenie Indywidualnej Działalności Gospodarczej w Spółkę Jawną

Od indywidualnej działalności gospodarczej do spółki jawnej – czy to możliwe? Forma prowadzenia działalności gospodarczej to najpoważniejszy dylemat, przed którym stają osoby, chcące rozpocząć swój własny biznes. Osoby planujące pracę na własny rachunek najchętniej wybierają indywidualną działalność gospodarczą – ze względu na jej liczne plusy. Podstawowym jest prostota prowadzenia takiej działalności, pełna swoboda oraz, bardzo […]

Zobacz wpis

Indywidualna Działalność Gospodarcza – sprzedaż, darowizna, spadek

Indywidualna działalność gospodarcza to jedna z najpopularniejszych, najprostszych i najtańszych form prowadzenia działalności pod własnym nazwiskiem. Czy jednak jednoosobowa firma może zmienić właściciela? Z plusów przede wszystkim prostota – pod względem prawnym. Działalność indywidualna jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Następnie: koszty. Zazwyczaj nie wymaga ona dużych nakładów finansowych oraz ogromnego kapitału zakładowego. Dalej – […]

Zobacz wpis

Prawo Autorskie : prawa autorskie osobiste i majątkowe

Przedmiotem stosunków prawa autorskiego, podobnie jak i własności przemysłowej są utwory i inne dobra niematerialne. Jednakże w obu tych dziedzinach wyróżnia się ze względu na dominujący interes, jakiemu służy dane prawo podmiotowe, prawa majątkowe  a także prawa niemajątkowe.1 Prawa osobiste zostały "dostrzeżone" i ukształtowane w judykaturze francuskiej, odnoszą się do sfery pozaekonomicznych interesów twórcy, powiązanych […]

Zobacz wpis
Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram