Prawo Medyczne | Obsługa Podmiotów Leczniczych

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej?

Skontaktuj się z nami lub po prostu zadzwoń do nas teraz

NAPISZ DO NAS
Zadzwoń+48 178 886 009

Prawo medyczne to jedna z wiodących dziedzin prawa, w których specjalizuje się nasza Kancelaria Adwokacka. To gałąź prawa, która wpływa w sposób wielopłaszczyznowy na codzienne funkcjonowanie podmiotów leczniczych, lekarzy i personelu medycznego. Rozbudowane regulacje prawne, interdyscyplinarność przedmiotu, skomplikowana organizacja opieki zdrowotnej, odpowiedzialność lekarzy oraz ważkość tematu jakim jest zdrowie i życie ludzkie, czynią niezbędnym roztoczenie nad podmiotami leczniczymi szczególnej opieki prawnej, uwzględniającej aspekty funkcjonalne i etyczne. 

Usługi prawne w zakresie prawa medycznego

 • obsługa prawna podmiotów leczniczych
 • przygotowanie dokumentów założycielskich podmiotu leczniczego i indywidualnych praktyk lekarskich,
 • przekształcanie, restrukturyzacja oraz likwidacja podmiotów leczniczych
  i indywidualnych praktyk lekarskich,
 • rejestracja podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • przygotowanie podstawowych dokumentów wymaganych dla prowadzenia podmiotów leczniczych i indywidualnych praktyk lekarskich,
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych związanych z bieżącą działalnością podmiotu leczniczego i indywidualnych praktyk lekarskich, w tym przygotowanie wzorców umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i umów podwykonawstwa – zarówno od strony zlecającego jak i podwykonawcy, umów serwisowych sprzętu medycznego i dostaw materiałów medycznych,
 • prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej oraz ochrony danych osobowych pacjentów,
 • wsparcie prawne podmiotów leczniczych przy procesie kontraktowania usług medycznych, udział w negocjacjach, prowadzenie postępowania odwoławczego przed właściwym Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • wsparcie prawne i reprezentowanie podmiotów leczniczych w postępowaniach w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na etapie procedury przetargowej/konkursowej oraz na etapie procedury odwoławczej przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz właściwymi sądami,
 • reprezentowanie podmiotów leczniczych oraz lekarzy w postępowaniach prowadzonych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • obrona podmiotów leczniczych i lekarzy w postępowaniach związanych ze zdarzeniem medycznym i tzw. błędem medycznym przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
 • przeprowadzamy audyt prawny i audyt compliance podmiotów i spółek prowadzących działalność leczniczą:
 • przeprowadzamy audyt dokumentacji poświadczającej spełnianie szczególnych wymogów nałożonych przez ustawy oraz rozporządzenia;
 • analizujemy zagadnienia administracyjne związane ze specyfiką działalności podmiotu leczniczego;
 • analizujemy i przygotowujemy umowy o świadczenie usług opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz z podwykonawcami,
 • analiza i przygotowanie dokumentacji pracowniczej, w tym potwierdzającej kwalifikacje personelu;
 • w ramach reprezentacji podmiotów leczniczych i osób wykonujących zawód medyczny w postępowaniach odpowiedzialności zawodowej, w postępowaniach przedsądowych, karnym przygotowawczym oraz postępowaniu sądowym, w szczególności poprzez:
 • analizę dokumentacji medycznej pod kątem zaistnienia tzw. błędu lekarskiego i zasadności roszczeń zgłoszonych przez pacjenta lub jego rodzinę,
 • prowadzenie negocjacji i mediacji w sprawach roszczeń zgłoszonych przez pacjenta lub jego rodzinę,
 • reprezentację w sprawach o ustalenie zdarzenia medycznego do Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
 • reprezentacja lekarzy w sprawach o naruszenie dóbr osobistych, o zniesławienie i pomówienie;
 • reprezentację w sprawach o przeprowadzenie postępowania przez Rzecznika Praw Pacjenta, reprezentacja przed organami ściągania w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem w postępowaniu karnym,
 • przygotowanie odpowiedzi na pozew o zapłatę i reprezentacja przed sądem w sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę.
 • sporządzanie, analiza i negocjowanie umów oraz kontraktów, w tym o udzielanie świadczeń zdrowotnych, kooperacyjnych, ubezpieczeniowych, dotyczących badań klinicznych,
 • reprezentowanie przy dokonywaniu zgłoszeń i powiadomień o wyrobach medycznych,
 • reprezentowanie w sprawach związanych z odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez produkt leczniczy lub wyrób medyczny,
 • obsługa branży farmaceutycznej;
 • obsługa prawna gabinetów medycyny estetycznej;
 • obsługa prawna gabinetów stomatologicznych;
 • obsługa gabinetów fizjoterapeutycznych.

Nasze specjalizacje w dziedzinie prawa medycznego

 • Rejestracja podmiotu leczniczego
 • Ochrona Prawna
 • Prawo Pracy w Podmiotach Leczniczych
 • Obrona Lekarza w procesie karnym
 • Przekształcenie podmiotu leczniczego
 • Obsługa Prawna Podmiotów Leczniczych
 • Reprezenatcja Podmiotów Leczniczych w procesach karnych i cywilnych
 • Reprezentacja Lekarza w procesie cywilnym
 • Audyt prawny
 • Ochrona Prawna Kierowników Podmiotów Leczniczych
 • Rejestracja wyrobów medycznych
Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Pomożemy Ci! 
+48 178 886 009
Godz. otwarcia: pon.-pt. 8:00 – 19:00

Powiązane Case Study

Jakubowska-Zawada I partnerzy

Publikacje Adwokatów i Prawników

Jakubowska-Zawada I Kancelaria Adwokacka

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności