Prawo Nieruchomości

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej?

Skontaktuj się z nami lub po prostu zadzwoń do nas teraz

NAPISZ DO NAS
Zadzwoń+48 178 886 009

Kancelaria Adwokacka Joanna Jakubowska – Zawada zapewnia pełną pomoc prawną w sprawach związanych z nieruchomościami, w tym uczestnikom procesu budowlanego, która w sposób szybki i skuteczny pozwoli na realizację zamierzonego celu. Wsparcie merytoryczne połączone z doświadczeniem i skutecznym działaniem, gwarantują klientowi prowadzenie zleconych spraw z najwyższą starannością i rzetelnością.

Usługi Prawne w zakresie prawa nieruchomości dla FIRM

 • prowadzimy kompleksową obsługę firm deweloperskich;
 • prowadzimy kompleksową obsługę firm budowlanych;
 • prowadzimy kompleksową obsługę firm pośredników nieruchomości;
 • prowadzimy obsługę prawną transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości;
 • opracowujemy umowy dotyczące nieruchomości, między innymi: umowy rezerwacyjne, umowy deweloperskie, umowy przedwstępne, umowy przenoszące własność nieruchomości, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy użyczenia, umowy o zarządzenie nieruchomością;
 • opracowujemy umowy dotyczące inwestycji: umowy o roboty budowlane, umowy z architektami, umowy z podwykonawcami, umowy z pośrednikami nieruchomości;
 • prowadzimy negocjacje z kontrahentem co do treści umowy;
 • reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących zezwoleń na realizację inwestycji, w tym decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę;
 • reprezentujemy w sporach sądowych i pozasądowych dotyczących nieruchomości i kontraktów budowlanych, w tym zapłaty należności wynikających z umów, sprawy o wadliwe wykonanie umowy, roszczenia wynikające z rękojmi oraz gwarancji;
 • reprezentujemy w sporach dotyczących ochrony prawa własności w takich sprawach jak o wydanie rzeczy, o przywrócenie stanu poprzedniego, zaniechanie naruszeń, wynagrodzenie za umowne oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości;
 • prowadzimy sprawy o zasiedzenie nieruchomości;
 • prowadzimy sprawy o zasiedzenie służebności gruntowej i służebności przesyłu;
 • prowadzimy sprawy o ustanowienie, wygaśnięcie i zniesienie służebności drogowej (droga konieczna), służebności gruntowej oraz służebności przesyłu.

Usługi Prawne w zakresie prawa nieruchomości dla OSÓB FIZYCZNYCH

 • opracowujemy umowy dotyczące nieruchomości, między innymi: umowy rezerwacyjne, umowy deweloperskie, umowy przedwstępne, umowy przenoszące własność nieruchomości, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy użyczenia, umowy o zarządzenie nieruchomością;
 • reprezentujemy w sporach dotyczących ochrony prawa własności w takich sprawach jak o wydanie rzeczy, o przywrócenie stanu poprzedniego, zaniechanie naruszeń, wynagrodzenie za umowne oraz bezumowne korzystanie z rzeczy;
 • prowadzimy sprawy o ochronę posiadania;
 • prowadzimy sprawy o uwłaszczenie;
 • prowadzimy sprawy o zasiedzenie nieruchomości;
 • prowadzimy sprawy o zasiedzenie służebności gruntowej i służebności przesyłu;
 • prowadzimy sprawy o ustanowienie, wygaśnięcie i zniesienie służebności drogowej (droga konieczna), służebności gruntowej, służebności osobistej oraz służebności przesyłu;
 • prowadzimy postępowania o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
 • prowadzimy postępowania o zniesienie współwłasności nieruchomości;
 • prowadzimy postępowania o odszkodowanie za wywłaszczenie;
 • prowadzimy postępowania o odszkodowanie za uchwalenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzimy postępowania administracyjne dotyczące nieruchomości, np. renty planistyczne, opłaty adiacenckie, warunki zabudowy, pozwolenia na budowę, mieszkania służbowe, studium oraz plany zagospodarowania przestrzennego, naruszenie stosunków wodnych;
 • reprezentujemy w sprawach o rozgraniczenie oraz podział nieruchomości;
 • prowadzimy sprawy dotyczące własności lokali i ochrony praw lokatorów;
 • prowadzimy sprawy o odwołanie darowizny;
 • prowadzimy sprawy o eksmisję;
 • analizujemy stan prawny nieruchomości;
 • reprezentujemy w sprawach o założenie księgi wieczystej, wpisanie zmiany w księdze wieczystej oraz odłączenia nieruchomości z księgi wieczystej;
 • prowadzimy doradztwo w zakresie sposobu przeniesienia własności nieruchomości np. darowizna, dożywocie.

Dlaczego warto współpracować z naszą Kancelarią ?

Świadczymy wysokiej jakości kompleksową obsługę prawną dotyczącą rynku nieruchomości: projekty inwestycyjne, transakcje, kontrakty, sprawy sądowe i administracyjne. Jako zespół adwokatów z sukcesem indywidualne postępowania sądowe w zakresie prawa własności nieruchomości i związane z nimi sprawy o realizację zobowiązań umownych, reprezentując zarówno podmioty gospodarcze z branży deweloperskiej, budowlanej, usługowej, produkcyjnej, handlowej, transportowej, medycznej, kosmetycznej, naukowo-inwestycyjnej, jak też osoby prywatne.

Nasze Specjalizacje w obszarze prawa nieruchomości

 • Branża Deweloperska
 • Prawo Budowlane
 • Zniesienie Współwłasności
 • Obrót Nieruchomościami
 • Umowy Deweloperskie
 • Ochrona Prawa Własności
 • Prawo Administracyjne
 • Zasiedzenie
Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Pomożemy Ci! 
+48 178 886 009
Godz. otwarcia: pon.-pt. 8:00 – 19:00

Powiązane Case Study

Jakubowska-Zawada I partnerzy

Publikacje Adwokatów i Prawników

Jakubowska-Zawada I Kancelaria Adwokacka

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności