Odszkodowanie za wypadek

Odszkodowanie za wypadek – rola Kancelarii Adwokackiej

Wypadki komunikacyjne, skutkujące zaistnieniem poważnych obrażeń fizycznych u uczestników, utratą mienia lub wystąpieniem innych szkód, mają nieodwracalny wpływ na życie poszkodowanych. W takich sytuacjach, warto skorzystać z usług adwokata specjalizującego się w prowadzeniu spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny.

Adwokat, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych, może pomóc poszkodowanym w uzyskaniu należnego im odszkodowania lub zadośćuczynienia. Adwokat reprezentuje swojego klienta w procesie odszkodowawczym, pomaga w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji, ustaleniu kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia, złożeniu wniosku o likwidację szkody.
W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia lub w przypadku wypłaty częściowej sumy odszkodowania i zadośćuczynienia przez ubezpieczyciela, adwokat może kontynuować reprezentacje swojego klienta przed sądem.

Warto pamiętać, że każde postępowanie odszkodowawcze jest indywidualne i wymaga szczegółowej analizy okoliczności zdarzenia oraz wiedzy prawniczej. Dlatego też, korzystanie z usług doświadczonego adwokata może znacząco zwiększyć szanse na uzyskanie satysfakcjonującego wyniku.

Jeśli doznałeś obrażeń lub poniosłeś straty w wyniku wypadku komunikacyjnego, skontaktuj się z adwokatem specjalizującym się w sprawach o odszkodowanie za wypadek. Adwokat pomoże Ci w uzyskaniu należnego odszkodowania lub zadośćuczynienia, reprezentując Twoje interesy w procesie odszkodowawczym.

Odszkodowanie za wypadek – jak wygląda współpraca z nasza Kancelarią

 1. Spotkanie wstępne

  Pierwszym etapem jest spotkanie wstępne. W trakcie konsultacji adwokat przedstawi procedurę postępowania odszkodowawczego oraz.

 2. Analiza dokumentów

  W drugim etapie adwokat przeprowadza szczegółową analizę dokumentów dotyczących wypadku, takich jak raport policyjny, dokumenty medyczne oraz ubezpieczeniowe. Na podstawie zebranych informacji adwokat określi wysokość odszkodowania i wspólnie z klientem ustali wartość zadośćuczynienia.

 3. Postępowanie przed ubezpieczycielem

  Adwokat przygotowuje wniosek o likwidację szkody poprzez wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia i składa go do ubezpieczyciela. Warto pamiętać, że dokumenty powinny być złożone w terminie, dlatego też warto zlecić to zadanie adwokatowi, który dokładnie wie, jakie dokumenty należy złożyć i w jakim czasie. Jeśli ubezpieczyciel dokona częściowej wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia, adwokat przystąpi do negocjacji. Celem negocjacji jest uzyskanie jak najwyższego odszkodowania i zadośćuczynienia dla poszkodowanego już na tym etapie.

 4. Postępowanie sądowe

  Jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia wówczas adwokat przystępuje do sporządzenia pozwu o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia i reprezentuje klienta w toku postepowania sądowego.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty muszę zebrać, aby ubiegać się o odszkodowanie?

Aby ubiegać się o odszkodowanie, powinieneś zebrać dokumenty takie jak: raport policji z wypadku, dokumentację medyczną, dokumenty ubezpieczeniowe, dokumenty potwierdzające koszty leczenia oraz dokumenty potwierdzające zaistnienie innych kosztów tj. dojazdy do szpitala, na rehabilitację, a także dokumenty potwierdzające np. utracone zarobki.

Jakie koszty związane są z wypadkiem są objęte odszkodowaniem?

Koszty, które są objęte odszkodowaniem, to między innymi: koszty leczenia, utracone zarobki, uszkodzone mienie oraz koszty przyszłej rehabilitacji.

Czy mogę uzyskać zadośćuczynienie za ból i cierpienie związanym z wypadkiem?

Tak, poszkodowany może ubiegać się o zadośćuczynienie za ból i cierpienie związane z wypadkiem. Wysokość zadośćuczynienia zależy od wielu czynników, takich jak stopień uszczerbku na zdrowiu, charakter doznanej krzywdy, wpływ wypadku na dotychczas prowadzone życie.

Czy muszę składać pozew sądowy, aby uzyskać odszkodowanie?

Nie, nie zawsze jest konieczne składanie pozwu sądowego. Adwokat może pomóc w uzyskaniu odszkodowania drogą polubowną, poprzez negocjacje z ubezpieczycielem.

Kto ustali uszczerbek na zdrowiu doznany w wyniku wypadku?

W postępowaniu o odszkodowanie za wypadek drogowy, ustalenie uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego jest jednym z kluczowych elementów procesu.
Uszczerbek na zdrowiu jest oceniany przez biegłego sądowego, który jest specjalistą w danej dziedzinie medycyny, na przykład ortopeda, neurolog czy psychiatra. Biegły ten na podstawie dokumentacji medycznej, badań i rozmów z poszkodowanym określa, jaki jest stopień uszczerbku na zdrowiu

Czy mogę domagać się tylko odszkodowania i zadośćuczynienia?

Obok roszczenia o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia poszkodowany może ubiegać się o rentę jak również o ustalenie odpowiedzialności na przyszłość.

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Pomożemy Ci! 
+48 178 886 009
Godz. otwarcia: pon.-pt. 8:00 – 19:00

Publikacje Adwokatów i Prawników

Jakubowska-Zawada I Kancelaria Adwokacka

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności