Obsługa Prawna Firm

USŁUGI PRAWNE DLA BIZNESU

Kancelaria oferuje wszechstronne doradztwo prawne w zakresie prowadzenia biznesu. Wieloletnie doświadczenie naszych adwokatów w obsłudze prawnej firm spowodowało, że doskonale rozumiemy zasady biznesu, które w połączeniu ze znajomością przepisów prawa pozwalają Naszym Klientom realizować najśmielsze zamierzenia biznesowe. Realizując obsługę prawną znamy sytuację faktyczną i prawną Naszych klientów, co umożliwia nam na niezwłoczną reakcję, pozostajemy w bieżącym kontakcie i stałej gotowości. Obserwacja rozwoju firmy pozwala nam reagować i proponować rozwiązania prawne adekwatne do pożądanego kierunku. Działamy kompleksowo i strategicznie. Współpracujemy z ekspertami w wielu branż, co pozwala nam jeszcze wnikliwiej poznać zagadnienia prawne z którymi zmagają się nasi klienci i znaleźć dla Nich najlepsze rozwiązania.

Obsługa Prawna Firm - zakres usług

 • weryfikacja przedmiotu działalności i doradztwo w doborze formy prawnej przedsiębiorstwa;
 • opracowanie umowy spółki z uwzględnieniem skomplikowanych założeń;
 • współpraca z kancelariami notarialnymi i biegłymi rewidentami;
 • przygotowanie dokumentów założycielskich;
 • rejestracja działalności we właściwych organach państwowych;
 • przygotowywanie dokumentów wewnętrznych związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa;
 • przygotowanie wzorców umów dla poszczególnych sfer działania przedsiębiorcy;
 • przygotowywanie wzorców umów dla pracowników/personelu medycznego;
 • przygotowywanie wzorców kontraktów managerskich;
 • ochrona prawna członków zarządu;
 • przeprowadzenie audytu prawnego firmy;
 • weryfikacja obszarów działania firmy;
 • sygnalizowanie braków i przedstawianie możliwości ich uzupełnienia;
 • ustalenie nieprawidłowości wraz z proponowanymi działaniami naprawczymi;
 • ocena ryzyka prawnego firmy;
 • prowadzenie szkoleń personelu firmy w celu wyeliminowania działań skutkujących sporami sądowymi;
 • prowadzenie szkoleń kadry zarządzającej;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie minimalizacji ryzyka kierowania roszczeń ze strony konsumentów;
 • opracowywanie dokumentacji zabezpieczającej interesy klienta tj. regulaminy szpitala, regulaminy pracowni, zgody na leczenie;
 • tworzenie struktury organizacyjnej firmy;
 • zabezpieczenie interesów wspólników w umowach spółki;
 • proponowanie rozwiązań dotyczących sukcesji firmy;
 • przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej;
 • wsparcie prawne w realizacji obowiązków korporacyjnych;
 • udział w posiedzeniach zarządu, zgromadzeń wspólników, rad nadzorczych;
 • przeprowadzenie audytu compliance w celu wprowadzenia procedur i systemów zgodności z prawem;
 • przygotowanie wewnętrznych regulaminów i kodeksów postępowania; 
 • minimalizacja ryzyka poprzez wprowadzenie procesów prewencyjnych;
 • wprowadzanie zasad kontroli wewnętrznej;
 • szkolenia wewnętrzne w zakresie zarządzania zgodnością prawną;
 • tworzenie umów i analiza zapisów umownych;
 • weryfikacja obszarów ryzyka w treści umów;
 • negocjowanie umów;
 • przygotowywanie wzorców umów;
 • przygotowywanie ogólnych warunków; 
 • opracowujemy opinie prawne;
 • opiniujemy spory i roszczenia;
 • weryfikacja dopuszczalności rozwiązań ugodowych;
 • reprezentacja w mediacji gospodarczej;
 • reprezentacja przedsądowa i sądowa;
 • reprezentacja na etapie postępowania egzekucyjnego;
 • windykacja przedsądowa i procesowa należności klienta;
 • reprezentujemy w sprawach dotyczących zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji;
 • reprezentujemy w sprawach dotyczących własności intelektualnej;
 • reprezentujemy w sprawach dotyczących ochrony wizerunku i wypracowanej marki;
 • reprezentujemy w sprawach dotyczących znaków towarowych;
 • reprezentujemy w sprawach dotyczących prawa pracy i kontraktów managerskich;
 • reprezentujemy w sprawach dotyczących realizacji kontraktów z NFZ;
 • reprezentujemy w postępowaniach kontrolnych tj. ZUS, NFZ;
 • przeprowadzenie analizy przedsiębiorstwa - due dilligence;
 • ocena ryzyka prawnego związanego z planowaną transakcja kapitałową – due dilligence;
 • przygotowanie zaplecza administracyjno-prawnego i umowy NDA;
 • opracowywanie umów inwestycyjnych, kontraktów;
 • prowadzenie negocjacji;
 • doradztwo prawne na każdym etapie inwestycji;
 • prowadzimy doradztwo w zakresie przekształcenia, fuzji i przejęć spółek,
 • przygotowujemy dokumentację i strategię dotyczącą przekształcenia, fuzji i przejęć spółek;
 • rejestrujemy przeprowadzone zmiany w zakresie przekształceń, fuzji i przejęć;
 • prowadzimy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego;
 • dyżur prawny – stała gotowość do wsparcia prawnego klienta;
 • opcja in-house lawyer – wsparcie prawne klienta w siedzibie firmy.

Dlaczego warto z nami współpracować ?

Myślenie globalne i strategiczne podejście do biznesu gwarantują sukces. Posiadamy te cechy i wiemy jak ważne dla Naszych klientów jest bieżące wsparcie w codziennych decyzjach, ale przede wszystkim wsparcie prawne w procesach inwestycyjnych realizowanych na ogromną skalę. Udział Kancelarii Adwokackiej, na przestrzeni lat, w niezliczonej ilości przedsięwzięć biznesowych podejmowanych przez Naszych klientów z różnych sektorów rynku gospodarczego, umożliwia przeprowadzenie skrupulatnego audytu, wskazanie nieprawidłowości i zaproponowanie adekwatnych rozwiązań. Zaangażowanie w obsługę prawną naszych klientów wielokrotnie uchroniło ich przed podjęciem negatywnych decyzji biznesowych. Dysponujemy doświadczonym i wykwalifikowanym zespołem, który potrafi wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta i jest do stałej dyspozycji. Zasoby Kancelarii pozwalają nam sięgać dalej i w pełni dostosowywać swoją ofertę do indywidualnych oczekiwań Klienta, tak by oferowana obsługa prawna była w pełni.

Możliwości współpracy w zakresie obsługi prawnej:

 • najlepszą formą współpracy w zakresie obsługi prawnej, zarówno dla Klienta jak i dla Kancelarii jest umowa o stałej współpracy, która przewiduje stałą comiesięczną kwotę wynagrodzenia. Dlaczego jest to najlepsza forma ? Dzięki niej Klient ma pewność, że jego adwokaci są zawsze dostępni, a Kancelaria może zaplanować swoje zasoby, tak aby pozostawać w ciągłej gotowości na bieżące wyzwania prawne,
 • innym rodzajem współpracy jest możliwość zawarcia umowy na obsługę prawną sprawy, projektu lub konkretnego działania, która zapewnia współpracę za określoną wartość w konkretnej sprawie lub projekcie,
 • Korzystanie z usług naszej Kancelarii Adwokackiej, może sprowadzić się również do opracowania opinii prawej, w skomplikowanym prawno-biznesowym zagadnieniu, na bazie której przedsiębiorstwo, uzyska odpowiedzieć: jak działać ? co robić ? aby pozostać w zgodzie z przepisami prawa, a także czego nie robić ? i jakie mogą być tego konsekwencje, w konkretnym analizowanym przypadku.
 • Współpraca z naszą Kancelarią często zaczyna się, od spotkania. Spotkania odbywają się w naszej Kancelarii, ale również w ramach współpracy inhouse laweyer, może się ono odbywać w siedzibie Klienta. Spotkanie może przybrać formę konsultacji, porady prawnej lub wspólnej analizy określonego zagadnienia prawnego, trwa zazwyczaj około godziny, lub dłużej jeżeli wymaga tego tematyka zagadnienia.
 • współpraca w zależności od sytuacji prowadzona jest osobiście oraz online

Nasze specjalizacje w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw

 • Założenie Spółki
 • Władztwo Korporacyjne
 • Reprezentacja w procesach inwestycyjnych
 • Prawo Konkurencji
 • Połączenia Spółek
 • Compliance
 • Szkolenia
 • Reprezentacja w sporach sądowych i pozasądowych
 • Umowy i Opinie
 • Przekształcenia
 • Audyt Prawny
 • Restrukturyzacja i Upadłość
 • Windykacja Należności
Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Pomożemy Ci! 
+48 178 886 009
Godz. otwarcia: pon.-pt. 8:00 – 19:00

Powiązane Case Study

Jakubowska-Zawada I partnerzy

Publikacje Adwokatów i Prawników

Jakubowska-Zawada I Kancelaria Adwokacka

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności