Prawo Rodzinne

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej?

Skontaktuj się z nami lub po prostu zadzwoń do nas teraz

NAPISZ DO NAS
Zadzwoń+48 178 886 009

Prawo Rodzinne - Kluczowy Obszar Prawa naszej Kancelarii

Kluczowym obszarem doradztwa prawnego Kancelarii Adwokackiej adwokat Joanny Jakubowskiej – Zawady jest prawo rodzinne. Prawo rodzinne to szczególny rodzaj prawa cywilnego regulujący stosunki rodzinne – majątkowe oraz niemajątkowe, istnienie rodziny i jej funkcjonowanie, a także stosunki panujące wewnątrz rodziny w odniesieniu do osób trzecich.

Jak możemy Ci pomóc?

 • prowadzimy postepowania o rozwód i separację;
 • przygotowujemy i negocjujemy porozumienia rodzicielskie;
 • prowadzimy sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej (pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, przywrócenie władzy rodzicielskiej), 
 • prowadzimy sprawy o alimenty na rzecz dzieci oraz na rzecz byłego małżonka,
 • prowadzimy sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi i ustalenie ich miejsca stałego pobytu, 
 • prowadzimy sprawy o zaspokajanie potrzeb rodziny;
 • prowadzimy sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka (ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa);
 • prowadzimy sprawy o zezwolenie na wykonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego, w szczególności odrzucenie spadku imieniem małoletniego, nabycie lub zbycie nieruchomości w imieniu małoletniego;
 • prowadzimy sprawy o wydanie przez Sąd zgody zastępczej na wyjazd za granicę, wyrobienie paszportu, rozpoczęcie nauki, na zabieg medyczny;
 • prowadzimy postępowania o nakazanie zapłaty kary pieniężnej za nierealizowanie obowiązku kontaktów z małoletnim dzieckiem;
 • prowadzimy doradztwo w zakresie sporządzania umów majątkowych małżeńskich, w tym umów o rozdzielności majątkowej oraz rozdzielności z wyrównaniem dorobków, przesunięć składników majątkowych pomiędzy małżonkami; 
 • prowadzimy postępowania o ustanowienie rozdzielności majątkowej oraz o podział majątku; 
 • prowadzimy postepowania o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi;
 • prowadzimy postepowania o ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe;
 • prowadzimy postepowania dotyczące majątku ubezwłasnowolnionego, np. wyrażenie zgody przez Sąd na zbycie nieruchomości w celu pokrycia kosztów leczenia;
 • sądowe ustalenie płci.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Sprawy o Rozwód

Cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta, wykazujące zarówno zrozumienie i empatię jak również rzeczowość i pełne zaangażowanie, co pozwala nam stosować rozwiązania adekwatne do sytuacji. Ustalamy strategię, wdrażamy ustalony plan i dążymy do jak najszybszego, a zarazem najkorzystniejszego zakończenia postępowania o rozwód, pomagając klientom zamknąć dotychczasowy etap życia bez eskalacji konfliktu. Posiadane doświadczenie i umiejętność przewidywania konsekwencji decyzji podjętych na etapie postępowania o rozwód pozwalają na lepsze zabezpieczenie interesów klienta oraz przygotowują do racjonalnego inicjowania innych postępowań regulujących stosunki rodzinne i majątkowe małżonków, takie jak podział majątku wspólnego, kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej, alimenty i kontakty czy też pociągnięcie do odpowiedzialności małżonka niewykonującego obowiązków rodzicielskich.

Sprawy o Alimenty

Naszym atutem jest wiedza o tym, jakie wydatki związane z utrzymaniem dziecka można uwzględnić w wysokości żądanych alimentów. Poprzez wykazanie uzasadnionych i uwzględnianych w postępowaniu sądowym roszczeń finansowych zabezpieczamy dobro dziecka i jego usprawiedliwione potrzeby. Potrafimy ustalić wysoką stopę życiową zobowiązanego do alimentacji i doprowadzić do uzyskiwania alimentów pozwalających na utrzymanie przez uprawnionego do alimentów równej stopy życiowej z zobowiązanym. Weryfikujemy zasadność sądowego dochodzenia alimentów od byłego małżonka w przypadku istotnego pogorszenia sytuacji materialnej oraz w przypadku niedostatku. Precyzyjnie analizujemy i oceniamy możliwość uchylenia lub zmiany wysokości alimentów, pomagamy umiejętnie zgromadzić materiał dowodowy, a w przypadku zasadności roszczeń doprowadzamy do ich uwzględnienia w postępowaniu sądowym.

Sprawy o Podział Majątku

Wykonujemy wnikliwą analizę historii przesunięć majątkowych oraz zgromadzonego majątku małżonków, oceniając układ interesów małżonków, ich zaangażowanie w budowanie majątku wspólnego i możliwości orzeczenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. Wdrażamy przygotowaną dla klienta strategię i dążymy do sprawnego przeprowadzenia postępowania podziałowego, zarówno w ramach porozumienia umownego, jak też postępowania sądowego. Dzięki współpracy ze specjalistami w dziedzinie rzeczoznawstwa skrupulatnie szacujemy wartość majątku, a następnie zabezpieczamy interesy klienta poprzez wprowadzenie rozwiązań pozwalających na realne egzekwowanie jego należności i praw. Z reguły postępowanie o podział majątku wspólnego małżonków jest konsekwencją przeprowadzonego przez nas postępowania o rozwód, w którym opracowany został plan działania co do majątku małżonków, i w postępowaniu podziałowym korzystamy z owoców pracy osiągniętych podczas rozwodu. Posiadane doświadczenie i konstruktywne podejście do spraw pozwala nam na bezproblemowe przeprowadzenie sprawy o podział majątku również wtedy, gdy nie reprezentowaliśmy klienta w sprawie o rozwód. Specjalizujemy się także w rozliczeniu "majątku wspólnego" byłych konkubentów, którzy w trakcie trwania związku zgromadzili wspólny majątek, obdarowywali się wzajemnie przedmiotami majątkowymi, ruchomościami, nieruchomościami i środkami finansowymi o znacznej wartości.

Nasze Specjalizacje - w Prawie Rodzinnym

 • Rozwód
 • Alimenty
 • Podział Majątku
 • Umowy Majątkowe Małżeńskie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Ustalenie płci
Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Pomożemy Ci! 
+48 178 886 009
Godz. otwarcia: pon.-pt. 8:00 – 19:00

Powiązane Case Study

Jakubowska-Zawada I partnerzy

Publikacje Adwokatów i Prawników

Jakubowska-Zawada I Kancelaria Adwokacka

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności