Prawo Cywilne

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej?

Skontaktuj się z nami lub po prostu zadzwoń do nas teraz

NAPISZ DO NAS
Zadzwoń+48 178 886 009

Prawo Cywilne jako główny obszar działania Kancelarii Adwokackiej

Największą gałęzią prawa, którą zajmuje się Kancelaria Adwokacka adwokat Joanny Jakubowskiej – Zawady jest szeroko rozumiane prawo cywilne, którego uregulowania towarzyszą nam w aspektach codziennego życia. Nasza Kancelaria w ramach świadczonej pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego prowadzi postępowanie zarówno na etapie polubownego rozwiązywania sporu, które obejmuje porady prawne i sporządzanie opinii prawnych, przez reprezentację w postępowaniu sądowym (zarówno w postępowaniu procesowym oraz nieprocesowym), a także późniejszą reprezentację w toku postępowania egzekucyjnego.

Jakie działania podejmujemy w ramach prawa cywilnego ?

 • wykonujemy analizy stanu prawnego oraz sporządzamy opinie i rekomendacje;
 • bierzemy udział w mediacjach, negocjacjach i pozasądowych metodach rozwiązania sporu;
 • sporządzamy pisma procesowe, w tym wnioski, pozwy, zażalenia, skargi, apelacje, skargi kasacyjne, wnioski o wznowienie postępowania;
 • prowadzimy sprawy o zawezwanie do próby ugodowej;
 • prowadzimy sprawy dotyczące roszczeń o zwrot prowizji bankowej;
 • prowadzimy sprawy dotyczące umów frankowych;
 • prowadzimy sprawy dotyczące roszczeń z tzw. polisolokat;
 • prowadzimy sprawy dotyczące skargi pauliańskiej (uznanie za bezskuteczną czynności dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli);
 • prowadzimy sprawy dotyczące niewykonania i nieprawidłowego wykonania umowy;
 • prowadzimy sprawy z tytułu rękojmi i gwarancji;
 • prowadzimy sprawy o zapłatę kar umownych;
 • prowadzimy sprawy o ochronę dóbr osobistych;
 • prowadzimy sprawy o bezpodstawne wzbogacenie oraz świadczenie nienależne;
 • prowadzimy sprawy o zapłatę odszkodowania z tytułu wyrządzenia szkody na osobie lub mieniu: przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz przez władzę publiczną;
 • prowadzimy sprawy o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych;
 • prowadzimy sprawy o zapłatę odszkodowania z tytułu wystąpienia zdarzeń losowych: pożaru, wichury, powodzi, gradu, uderzenia pioruna, kradzieży z włamaniem, poważnego zachorowania;
 • prowadzimy sprawy o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy;
 • analizujemy podstawy i reprezentujemy w sprawach o uchylenie się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli;
 • prowadzimy sprawy o egzekucje należności;
 • przygotowujemy i negocjujemy:
 • umowy współpracy,
 • umowy zlecenia,
 • umowy o dzieło,
 • umowy B2B,
 • umowy dzierżawy,
 • umowy najmu,
 • umowy użyczenia,
 • umowy sprzedaży,
 • umowy zamiany,
 • umowy darowizny,
 • umowy o służebność,
 • umowy o pracę,
 • umowy o zakaz konkurencji,
 • umowy o zachowanie poufności,
 • umowy cesji,
 • umowy pośrednictwa,
 • umowy pożyczki,
 • umowy agencyjnej,
 • umowy ubezpieczenia,
 • umowy komisu,
 • umowy dostawy,
 • umowy przewozu,
 • umowy leasingu,
 • umowy inwestycyjnej,
 • umowy franczyzy;
 • weryfikujemy zapisy umowne między innymi w zakresie obowiązków stron, możliwości odstąpienia od umowy, wypowiedzenia umowy, rozwiązania umowy, kar umownych;
 • prowadzimy obsługę prawną pracodawcy, w tym sporządzamy regulaminy, opracowujemy dokumenty dotyczące pracowników (umowy, wypowiedzenia, porozumienia), reprezentujemy przed sądem pracy w sprawach roszczeń pracowników, w tym między innymi w sprawach o nierówne traktowanie, dyskryminację, mobbing, wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy, nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę;
 • prowadzimy sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych takie jak emerytura za pracę w warunkach szczególnych, emerytura za pracę w szczególnym charakterze, renta z tytułu niezdolności do pracy, świadczenie pielęgnacyjne;
 • prowadzimy sprawy dotyczące orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dlaczego warto współpracować z nasza Kancelarią Adwokacką ?

Jesteśmy adwokatami, specjalistami od trudnych i skomplikowanych spraw. Doradzamy klientom w sytuacjach spornych i kryzysowych. Staramy się zrozumieć istotę problemu i oczekiwania klienta, co pozwala nam proponować adekwatne i możliwe do osiągnięcia rozwiązania z jednoczesną prezentacją obszarów ryzyka. Preferujemy rozwiązania szybkie i ugodowe, jednak, gdy sporu nie da się uniknąć, z sukcesami reprezentujemy naszych klientów przed sądami.

Nasze specjalizacje:

 • Prowizje bankowe
 • Polisolokaty
 • Sprawy frankowe
 • Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • Prawo zobowiązań
 • Skarga pauliańska
 • Prawo pracy
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
 • Windykacja należności

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Pomożemy Ci! 
+48 178 886 009
Godz. otwarcia: pon.-pt. 8:00 – 19:00

Powiązane Case Study

Jakubowska-Zawada I partnerzy

Publikacje Adwokatów i Prawników

Jakubowska-Zawada I Kancelaria Adwokacka

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności