Korporacja czy lokalna Kancelaria?
Korporacja czy lokalna Kancelaria?
Łączymy zalety
Skomplikowane Sprawy?
Skomplikowane Sprawy?
Oryginalne rozwiązania
Skuteczność?
Skuteczność?
Potwierdzona w praktyce
Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie

Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie
adwokat Joanna Jakubowska-Zawada

O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie została utworzona, reprezentuje i kieruje nią adwokat Joanna Jakubowska-Zawada. Siedzibą Kancelarii Adwokackiej jest miasto Rzeszów, to stąd prowadzimy działania lokalne, krajowe i międzynarodowe.
Zespół Kancelarii tworzą: adwokaci, aplikanci adwokaccy, prawnicy. Dysponujemy własną, rozbudowaną siecią ekspertów. Korzystamy z ich specjalistycznej wiedzy w skomplikowanych sprawach.

Jesteśmy otwarci na każde wyzwanie w sferze prawa polskiego i europejskiego, a nasz zespół pozostaje w gotowości, by dostarczać usługi zgodnie z filozofią Just in Time — najwyższej jakości i najlepszym czasie.

Celem naszej działalności jest udzielanie profesjonalnych usług prawnych. Zapewniamy wszechstronny dostęp do wiedzy prawnej, odpowiedni dla dużych firm prawniczych. Jednocześnie zachowujemy indywidualne podejście i elastyczność właściwą dla mniejszych Kancelarii.

Obszary Doradztwa Prawnego

Przekształcenia, Fuzje i Przejęcia  Prawo Handlowe Przekształcenia, Fuzje i Przejęcia  Prawo Handlowe

Przekształcenia, Fuzje i Przejęcia
Prawo Handlowe

Wspieramy przedsiębiorstwa doradzając w złożonych procesach związanych z rozwojem. Przekształcamy formy prawne działalności. Wspieramy procesy związane z łączeniem przedsiębiorstw oraz transakcjami nabycia przedsiębiorstwa (Asset deal), jak również transakcji Sell-Side, Buy-Side, MBO/MBI/LBO
Obsługa Prawna Firm Europejskie Prawo Gospodarcze Obsługa Prawna Firm Europejskie Prawo Gospodarcze

Obsługa Prawna Firm
Europejskie Prawo Gospodarcze

Nasz zespół na co dzień wspiera przedsiębiorstwa w bieżącym podejmowaniu decyzji. Tworzymy fundament prawny dla każdego projektu od fazy pomysłu na dane przedsięwzięcie biznesowe, przez okres rozwoju i stabilizacji, aż do momentu podjęcia decyzji o zakończeniu danego przedsięwzięcia.
Prawo Cywilne | Prywatne Prawo Międzynarodowe Prawo Cywilne | Prywatne Prawo Międzynarodowe

Prawo Cywilne | Prywatne Prawo Międzynarodowe

Życie każdego z nas, niezależnie od tego czy dotyczy sfery prywatnej czy biznesowej, zależne jest od prawa. Sfera prawa cywilnego reguluje stosunki pomiędzy: osobami, osobami a innymi podmiotami oraz pomiędzy samymi podmiotami. Zapraszamy do zapoznania się z szerokim zakresem specjalizacji w tym obszarze.
Prawo Autorskie Prawo Własności Przemysłowej Prawo Autorskie Prawo Własności Przemysłowej

Prawo Autorskie
Prawo Własności Przemysłowej

Tworzymy prawną tarczę oraz egzekwujemy wszelkie naruszenia własności intelektualnej takie jak: prawo do utworu, ochrona wizerunku, ochrona patentu i znaku towarowego, ochrona wzorów użytkowych i przemysłowych, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how. Pomagamy walczyć z nieuczciwą konkurencją.
Prawo Medyczne Obsługa Podmiotów Leczniczych Prawo Medyczne Obsługa Podmiotów Leczniczych

Prawo Medyczne
Obsługa Podmiotów Leczniczych

Prowadzimy obsługę prawną podmiotów leczniczych. Specjalizujemy się w prawie medycznym, a w szczególności w sprawach, o odszkodowanie po wystąpienia błędu medycznego, inaczej błędu lekarskiego. Przeprowadzamy audyty prawne podmiotów leczniczych.
Prawo Nowych Technologii Prawo IT Prawo Nowych Technologii Prawo IT

Prawo Nowych Technologii
Prawo IT

Dla firm korzystających z nowych technologii, przygotowaliśmy ofertę wsparcia prawnego, związaną z tworzeniem (ochrona praw autorskich) i sprzedażą oprogramowania (umowy licencyjne). Doradzamy przy projektach B+R w branży IT. Zapewniamy obsługę prawną branży e-commerce.
Prawo Nieruchomości Prawo Nieruchomości

Prawo Nieruchomości

Czynności prawne związane z procesem inwestycyjnym (prawo budowlane), obrotem (sprzedaż i zakup nieruchomości) i regulowaniem stanu nieruchomości (zniesienie współwłasności, zasiedzenie, służebność) wymagają dużej uwagi prawnej od osób i podmiotów, których dotyczą. Doradzamy jak z sukcesem sfinalizować takie czynności. Skutecznie prowadzimy sprawy o ochronę praw własności do nieruchomości.
Prawo Karne Gospodarcze Prawo Karne Gospodarcze

Prawo Karne Gospodarcze

Profesjonalna reprezentacja w postępowaniach karnych, związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorstw. Występujemy w roli obrońców naszych Klientów, którym niesłusznie przypisuje się winę w popełnieniu czynu zabronionego jak i oskarżycieli posiłkowych w sytuacjach, w których wynik sprawy karnej może mieć istotne znaczenie dla późniejszego postępowania cywilnego naszego Klienta.
Prawo Rodzinne  Prawo Spadkowe Prawo Rodzinne  Prawo Spadkowe

Prawo Rodzinne
Prawo Spadkowe

Są momenty, w których życie nie powinno być jak pudełko czekoladek. Zmiana sytuacji rodzinnej często wymusza na nas konieczność zmiany stosunków prawnych. Zależy nam wówczas na zrozumieniu oraz na szybkim i skutecznym zakończeniu sprawy. Jesteśmy przygotowani na takie sytuacje, a w wielu jesteśmy specjalistami.

Zespół Kancelarii

Tworzą adwokaci, aplikanci adwokaccy, prawnicy i specjaliści. Działamy razem aby skutecznie prowadzić najbardziej skomplikowane sprawy. Tworzymy interdyscyplinarne zespoły eksperckie dla zapewnienia możliwie kompleksowych usług stanowiących odpowiedź na wymagania naszych Klientów

Więcej

Nasze wartości – Adwokat Rzeszów

Jako adwokaci reprezentujemy profesjonalny zawód co oznacza, że w naszych działaniach kierujemy się uregulowaną etyką.
Każdy adwokat reprezentujący Kancelarię działa w celu ochrony interesów Klienta.
Aby nasze działania były skuteczne, stale podnosimy i aktualizujemy naszą wiedzę.
Aby nasze działania były kompleksowe, specjalizujemy się w najbardziej przydatnych obszarach działalności prawnej.
Aby nasze działania były prowadzone rzetelnie i terminowo, przywiązujemy ogromną wagę do planowania czasu i strategii.
Jak dbamy o indywidualne podejście do każdego klienta ? Nową sprawę zaczynamy tylko wtedy, gdy mamy na nią odpowiednią, do stopnia skomplikowania, ilość czasu.

Copyright © 2013-2019 Joanna Jakubowska-Zawada