PROFESJONALNA

Kancelaria Adwokacka

Tworzymy skuteczny zespół adwokatów i prawników z ponad 11 letnim doświadczeniem

Napisz do nas
Nasza filozofia

Kancelaria Adwokacka

Prawo to nie tylko zbiór zasad postępowania. Za każdym przepisem prawa stoją nadrzędne wartości. Wieloletnie doświadczenie w wykonywanym zawodzie adwokata jak również optyka jaką uzyskałam kończąc studia filozoficzne pozwalają mi spojrzeć na prowadzoną sprawę w sposób wielopłaszczyznowy i pozbawiony schematów. Sukcesy w dotychczasowych sprawach wyłącznie to potwierdzają.

podpis adwokat Rzeszów kancelaria.webp
ZAŁOŻYCIELKA KANCELARII
Ponad 11 lat praktyki prawniczej

KOMPLEKSOWE USŁUGI PRAWNE

Zbudowałam doświadczony i wyspecjalizowany zespół adwokatów i prawników, zorientowanych na indywidualne podejście do Twojej sprawy. Współpracują z nami również eksperci, biegli w swoich dziedzinach. Lubimy skomplikowane sprawy i chętnie podejmujemy trudne wyzwania. Działamy zgodnie z udokumentowaną metodą Just in Time — najwyższej jakości i najlepszym czasie.

PRAWO DLA BIZNESU

adwokat biznesu

Wspieramy działania biznesowe naszych Klientów. Tworzymy tarcze prawne w celu ochrony ich interesów. Walczymy gdy ich prawa zostają naruszone.

PRAWO PRYWATNE

adwokat prywatny

Angażujemy się w pomoc prawną dostarczaną dla naszych klientów w sprawach życia prywatnego. Potrafimy słuchać i znaleźć najlepsze rozwiązanie. Jesteśmy najbliższym doradcą.

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Sądy Powszechne, Administracyjne, Arbitraże

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych i arbitrażowych. Nieszablonową strategią dążymy do jak najlepszego wyniku postęp.

Obszary Doradztwa Prawnego

Wspieramy i reprezentujemy naszych Klientów w bieżących działaniach biznesowych i życiu prywatnym. Budujemy skuteczne strategie w 9 obszarach prawa.

Obsługa Prawna Firm

Nasz zespół wspiera przedsiębiorstwa w bieżącym podejmowaniu decyzji. Tworzymy fundament prawny dla każdego projektu od fazy pomysłu na dane przedsięwzięcie biznesowe, przez okres rozwoju i stabilizacji, aż do momentu podjęcia decyzji o zakończeniu danego przedsięwzięcia.

Więcej
Prawo Karne Gospodarcze

Występujemy w roli obrońców procesowych naszych Klientów, którym niesłusznie przypisuje się winę w popełnieniu czynu lub czynów zabronionych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także w roli oskarżycieli posiłkowych gdy leży to w interesie naszych Klientów.

Więcej
Prawo IT | Nowe Technologie

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej firm oraz sprawach z zakresu nowych technologii. Wspieramy działalność takich firm jak: Software House, e-Commarce, oferujących takie usługi jak SaS, Hosting, Big Data. Wspieramy projekty tworzone w oparciu o Blockchain.

Więcej
Własność Intelektualna | Prawo Autorskie

Tworzymy prawną tarczę oraz egzekwujemy wszelkie naruszenia własności przemysłowej i praw autorskich jak: prawo do utworu, patentu i znaku towarowego, wzorów użytkowych i przemysłowych, a także tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how. Walczymy z nieuczciwą konkurencją.

Więcej
Prawo Nieruchomości

Doradzamy jak z sukcesem przeprowadzić działania związane z prowadzeniem inwestycji (prawo budowlane), obrotem (sprzedaż i zakup nieruchomości) i regulowaniem stanu nieruchomości (zniesienie współwłasności, zasiedzenie, służebność).

Więcej
Prawo Medyczne | Obsługa Podmiotów Leczniczych

Prowadzimy obsługę prawną podmiotów leczniczych, w tym działających w ramach systemu publicznego. Specjalizujemy się w tematyce wyrobów medycznych oraz badań klinicznych. Prowadziliśmy wiele postępowań karnych i cywilnych w sprawach o błąd medyczny.

Więcej
Prawo Cywilne

Prawo Cywilne reguluje większość aspektów naszego życia, tak w ujęciu prywatnym jak i biznesowym. Doskonale rozumiemy problemy prawne jakie występują w tej dziedzinie, zarówno w odniesieniu do osób jak i przedsiębiorców. Poznaj nasz szeroki zakres specjalizacji w tym obszarze.

Więcej
Prawo Rodzinne

Wspieramy naszych Klientów w procesie zmiany stosunków prawnych, które są wynikiem zmiany osobistej sytuacji życiowej. Pomagamy w podjęciu prawidłowych i trudnych decyzji prawnych w sprawach życiowych i majątkowych. Walczymy o Twoje prawa.

Więcej
Prawo Spadkowe

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, nieważności testamentu, zachowek. Udzielamy wsparcia w zakresie dysponowania majątkiem na wypadek śmierci, prawnego statusu spadkobierców, działu spadku, odpowiedzialności za długi spadkowe oraz wydziedziczenia.

Więcej

Adwokaci i Prawnicy

Łączy nas dyscyplina I determinacja, które przekładają się na naszą skuteczność. Mamy na koncie wiele wygranych spraw sądowych I pozasądowych, w tym skomplikowanych I o wysokiej wartości przedmiotu sporu.

Dlaczego nasza Kancelaria Adwokacka?

Nasza Kancelaria Adwokacka ma ugruntowaną pozycję na rynku. Niezależnie od tego jak sprawnie słowami opisalibyśmy nasze zalety, lubimy opierać się na faktach. Dlatego poniżej przedstawiamy kilka ważnych danych.

Analizując opinie, nasi Klienci często wskazują na takie cechy naszego zespołu jak: wiedza, doświadczenia oraz wnikliwa analizę sprawy. Podkreślają empatię i zrozumienie oraz sprawną komunikację. Przede wszystkim zaś doceniają naszą skuteczność.

1000+

Dokonanych Spraw

99%

Zadowolonych klientów

300mln+

Łączna Wartość Spraw PLN

11+

Lat Doświadczenia

Skontaktuj się z naszym adwokatem!

w ciągu 24h skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia Twojej sprawy
Formularz kontaktowy

Działamy Globalnie !

Choć siedzibą naszej kancelarii adwokackiej jest Rzeszów, 
nasi adwokaci działają na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym

Pokaż na mapie

Prawnik to osoba, która posiada tytuł magistra prawa, czyli ukończyła pięcioletnie prawnicze studia wyższe. Posiadanie wykształcenia prawniczego nie uprawnia jednak do prowadzenia przez prawnika spraw klientów jako profesjonalny pełnomocnik przed sądem, prokuraturą czy organami administracji i jednocześnie nie uprawnia do posługiwania się tytułem zawodowym adwokat. Istotne jest bowiem, że posiadanie wykształcenia prawniczego stanowi bazę do dalszego rozwoju i zdobywania tytułów zawodowych, a następnie do wykonywania określonego zawodu, dlatego też każdy adwokat, radca prawny, prokurator, sędzia, komornik, notariusz jest prawnikiem, ale już nie każdy prawnik jest adwokatem. W praktyce można spotkać się z funkcjonowaniem „kancelarii prawnych”, które oferują usługi takie jak udzielanie porad prawnych, pisanie pism procesowych i umów, a niekiedy nawet reprezentację w sprawach sądowych, jednakże należy wówczas pamiętać, aby zweryfikować czy osoba świadcząca takie usługi posiada tytuł zawodowy i jest profesjonalnym pełnomocnikiem, a jeżeli nie, to kto w takiej sytuacji reprezentuje klienta w sądzie.Określenie „adwokat” odnosi się do osoby, która jako prawnik przeszła dodatkowe szkolenie zawodowe, zazwyczaj w formie trzyletniej aplikacji adwokackiej zwieńczonej czterodniowym egzaminem państwowym. Adwokat to osoba zaufania publicznego, profesjonalny podmiot świadczący pomoc prawną, zrzeszony w samorządzie adwokackim i posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej (OC). Dodatkowo, wykonując zawód, adwokat ma obowiązek przestrzegać restrykcyjnych zasad wynikających z Kodeksu Etyki oraz Prawa o adwokaturze. Dzięki uzyskanym uprawnieniom może reprezentować klienta przed sądem, prokuraturą i organami administracji, prowadzić obsługę prawną firm, udzielać porad, używać nazwy „kancelaria adwokacka”, zaś do jego obowiązków zaliczyć można w szczególności działanie na korzyść klienta oraz zachowanie nieograniczonej w czasie tajemnicy adwokackiej rozumianej jako zachowanie w poufności wszystkiego, czego dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę. Adwokat swój zawód wykonuje w ramach działalności gospodarczej i w związku z tym ponosi koszty prowadzenia takiej działalności, między innymi składki do ZUS, podatek VAT, podatek dochodowy, składki samorządowe oraz ubezpieczenie.

Radca prawny to, podobnie jak adwokat, prawnik, który przeszedł specjalistyczne szkolenie zawodowe i uzyskał tytuł zawodowy. Może prowadzić praktykę w formie kancelarii radcowskiej lub być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Radcę prawnego i adwokata na etapie kształcenia różni program szkolenia, a ponadto przynależą do dwóch różnych samorządów.

Zwyczajowo radcowie prawni kojarzeni są z wykonywaniem pracy na rzecz instytucji czy organów, adwokaci zaś zdecydowanie bardziej kojarzą się z salą sądową i dochodzeniem roszczeń cywilnych i gospodarczych, reprezentacją klientów przez organami, sądami i prokuraturami. Aktualnie coraz częściej na sali sądowej można zobaczyć radców prawnych w charakterze pełnomocnika strony. Stosunkowo niedawno radcowie prawni zostali także dopuszczeni do pełnienia funkcji obrońcy w postępowaniu karnym, jednak nadal, aby być obrońcą, radca prawny musi sprostować pewnym ustawowym wymogom.

Wizualnie radcowie prawni i adwokaci różnią się kolorem żabotu przy todze – adwokaci noszą żabot w kolorze zielonym, zaś radcowie prawni w kolorze niebieskim.

Rzecznikiem patentowy nazywamy osobę posiadającą uprawnienie do świadczenia pomocy technicznej i prawnej zwłaszcza w zakresie spraw dotyczących prawa własności przemysłowej. Co do zasady rzecznik pracuje w ramach indywidualnej kancelarii patentowej, ale także w ramach spółki, na podstawie umów cywilnoprawnych oraz umowy o pracę. Rzecznik w ramach postępowaniach z zakresu własności intelektualnej może reprezentować klienta przed sądem powszechnym oraz Sądem Najwyższym jako pełnomocnik. Zarówno adwokat jak i rzecznik patentowy może reprezentować klienta jako pełnomocnik w postępowaniu przed Urzędem Patentowym.

Jednak co istotne, aby zostać rzecznikiem patentowym nie trzeba być prawnikiem – zgodnie z ustawą o rzecznikach patentowych do odbycia aplikacji rzecznikowskiej wystarczające jest posiadanie tytuł magistra studiów wyższych o kierunku przydatnym do wykonywania zawodu rzecznika patentowego, w szczególności technicznych lub prawniczych, jednak nie ma ograniczeń co do tego jakie wykształcenie będzie wystarczające. Oznacza to, że w praktyce nie każdy rzecznik patentowy jest prawnikiem, a tym bardziej adwokatem wykształconym w kierunku reprezentacji strony przed urzędami, instytucjami, sądami i prokuraturami.

Ze sprawą dotyczącą własności intelektualnej czy praw własności przemysłowej można zatem zwrócić się zarówno do rzecznika patentowego jak i do adwokata, jednak różnica jest taka, że w przypadku reprezentacji przed sądem zdecydowanie większe doświadczenie procesowe będzie miał adwokat jako podmiot, który profesjonalnie zajmuje się świadczeniem usług prawnych w postaci doradztwa prawnego, konsultacji prawnych i reprezentacji przed sądem.

Kancelarie odszkodowawcze to interesujące z punktu widzenia klienta podmioty świadczące pomoc w uzyskiwaniu rekompensaty za szkodę (wypadek komunikacyjny, błąd medyczny, wypadek przy pracy, szkody w nieruchomości). Tego typu podmioty działają jako duże przedsiębiorstwa, których nazwa „kancelaria” sugeruje, iż klient ma do czynienia z podmiotem profesjonalnym tj. adwokatem lub radcą prawnym. Adwokat nie może wykonywać swojego zawodu w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, ani też nazywać swojej działalności „kancelaria odszkodowawcza”, dlatego należy pamiętać, że osoby zajmujące się sprawą w ramach kancelarii odszkodowawczej nie tylko nie są profesjonalnymi pełnomocnikami, ale też często nie mają nawet wykształcenia prawniczego.

Czym zatem z punktu widzenia klienta różni się kancelaria adwokacka od kancelarii odszkodowawczej? Przede wszystkim indywidualnym podejściem do sprawy, określonymi zasadami wykonywania zawodu, odpowiedzialnością za należyte prowadzenie zleconej sprawy, obowiązkiem działania na korzyść klienta oraz obowiązkiem zachowania tajemnicy adwokackiej. W kancelarii adwokackiej sprawę prowadzi adwokat, którego wybiera sobie klient. W przypadku kancelarii odszkodowawczych, które oferują reprezentację przed sądem, sytuacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ te firmy nie mogą samodzielnie być pełnomocnikiem strony i z tego względu są zmuszone do podzlecenia reprezentacji podmiotowi profesjonalnym, czyli adwokatowi lub radcy prawnemu. W ostateczności więc, klient, chociaż zlecił sprawę wybranej przez siebie kancelarii odszkodowawczej, reprezentowany jest w sądzie przez adwokata lub radę prawnego, którego wybrała kancelaria odszkodowawcza. Klient nie ma zatem wpływu na to z jakim adwokatem będzie walczył o swoje prawa w sądzie.

Istotną różnicą między kancelaria odszkodowawczą a adwokacką jest również to, że kancelarie odszkodowawcze działają na podstawie bardzo rozbudowanej reklamy swoich usług, czego w żadnym razie nie może robić adwokat, a także, że wynagrodzenie należne kancelarii odszkodowawczej to prowizja, której wysokość sięga kilkudziesięciu procent uzyskanej przez klienta rekompensaty finansowej plus przyznane koszty postępowania sądowego. Adwokatowi przepisy zabraniają prowadzenia spraw uzależnionych od wyniku sprawy i pobierania wyłącznie tzw. wynagrodzenia od wygranej. Zwraca się przy tym uwagę na fakt, że wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy nie będzie aż tak wysokie jak wynagrodzenie kancelarii odszkodowawczej, ponieważ nie opiewa na kilkadziesiąt procent od uzyskanych dla klienta świadczeń.

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności