pl

en
Obsługa Prawna

Obsługa prawna

Spół­ki Pra­wa Han­dlo­we­go, Prze­kształ­ce­nie Dzia­łal­noś­ci Gos­po­dar­czej, Fuz­je i Prze­ję­cia, Struk­tu­ry Hol­din­go­we, Władz­two Kor­po­ra­cyj­ne.
prawo medyczne, błąd medyczny

Prawo medyczne,
błąd medyczny

Pro­wa­dze­nie spraw o błąd me­dycz­ny i błąd le­kar­ski. O­chro­na przed rosz­cze­nia­mi o od­szko­do­wa­nie za błąd me­dycz­ny.
prawo autorskie

Prawo autorskie

Ochro­na Praw­na Au­to­ra i Ut­wo­ru, Ochro­na Włas­noś­ci In­te­lek­tu­al­nej i Prze­mys­ło­wej, Ta­jem­ni­ca Han­dlo­wa, Czy­ny Nie­ucz­ci­wej Kon­ku­ren­cji.

Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej Zawada
Rzeszów, Podkarpackie

Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada przy wsparciu prowadzonego przez siebie zespołu prawników tworzy jedną z niewielu Kancelarii Adwokackich w Rzeszowie, oferujących tak szerokie wsparcie.

Specjalizujemy się przede wszystkim w kompleksowej obsłudze prawnej firm oraz innych podmiotów gospodarczych, w szczególności: spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych (s.k.a.), a także spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (s.k. sp. z o.o), stale rozszerzając naszą ofertę również o usługi świadczone klientom indywidualnym, dla których liczy się również dogodna lokalizacja: Lwowska 55, 35-301 Rzeszów.

Kancelaria adwokacka zapewnia profesjonalne porady prawne w następujących obszarach: prawo medyczne i postępowanie w sprawach związanych z błędem medycznym, obsługa prawna podmiotów leczniczych, ochrona własności intelektualnej, w tym prawo autorskie i pokrewne, prawo IT i nowe technologie, prasowe, sprostowania, nieruchomości, pomoc prawna w sprawach związanych z działalnością ubezpieczeniową i likwidacją szkód, w tym prowadzenie sporów o wysokość odszkodowania, ochrona dóbr osobistych, prawo ochrony konkurencji i wiele innych.

Zalety współpracy z zespołem adwokat Joanny Jakubowskiej-Zawada

  • Elastyczność we współpracy — w zależności od potrzeb klientów, nasza Kancelaria Adwokacka zapewnia możliwość współpracy długofalowej lub okazjonalnej;
  • Kompleksowość usług — nasza Kancelaria specjalizuje się w najbardziej przydatnych obszarach działalności prawnej;
  • Doświadczenie i wiedza — stale podnosimy poziom naszych usług prawnych oraz rozszerzamy ich zakres, aby w pełni odpowiadać na zapotrzebowanie zgłaszane przez naszych Klientów;
  • Indywidualne podejście — ofertę każdorazowo dostosowujemy do wymagań klientów, a także do założonych przez nich możliwości budżetowych;
  • Rzetelność i terminowość — tym charakteryzuje się dobry prawnik, któremu powierzamy wykonywanie zadań w naszym imieniu;
  • Najtrudniejsze wyzwania — jesteśmy otwarci na każde wyzwanie w sferze prawa polskiego i europejskiego, a nasz zespół pozostaje w gotowości, by dostarczać usługi zgodnie z filozofią Just in Time — najwyższej jakości i najlepszym czasie.

Każda firma potrzebuje prawnika i obsługi prawnej

We współczesnym świecie profesjonalizacja działalności ma olbrzymie znaczenie i bezpośrednio wpływa na rentowność danego przedsięwzięcia, a nawet całego przedsiębiorstwa. Mały błąd może nieść za sobą olbrzymie konsekwencje finansowe, dlatego warto prowadzenie poszczególnych sfer działalności powierzyć specjalistom w danej dziedzinie, w tym wypadku — doświadczonej adwokat i sprawdzonej kancelarii prawnej.

Joanna Jakubowska-Zawada kieruje kancelarią prawną, która dysponuje zasobami wiedzy, personelu i czasu, pozwalającymi na skuteczne prowadzenie spraw i świadczenie profesjonalnych usług obejmujących porady prawne we wszystkich dziedzinach działalności firmy. Działamy globalnie.