pl

en
Obsługa Prawna

Obsługa prawna

Spół­ki Pra­wa Han­dlo­we­go, Prze­kształ­ce­nie Dzia­łal­noś­ci Gos­po­dar­czej, Fuz­je i Prze­ję­cia, Struk­tu­ry Hol­din­go­we, Władz­two Kor­po­ra­cyj­ne.
prawo medyczne, błąd medyczny

Prawo medyczne,
błąd medyczny

Pro­wa­dze­nie spraw o błąd me­dycz­ny i błąd le­kar­ski. O­chro­na przed rosz­cze­nia­mi o od­szko­do­wa­nie za błąd me­dycz­ny.
prawo autorskie

Prawo autorskie

Ochro­na Praw­na Au­to­ra i Ut­wo­ru, Ochro­na Włas­noś­ci In­te­lek­tu­al­nej i Prze­mys­ło­wej, Ta­jem­ni­ca Han­dlo­wa, Czy­ny Nie­ucz­ci­wej Kon­ku­ren­cji.

Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej Zawada
Rzeszów, Podkarpackie

Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada przy wsparciu prowadzonego przez siebie zespołu prawników tworzy jedną z niewielu Kancelarii Adwokackich w Rzeszowie, oferujących tak szerokie wsparcie.

Specjalizujemy się przede wszystkim w kompleksowej obsłudze prawnej firm oraz innych podmiotów gospodarczych, w szczególności: spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych (s.k.a.), a także spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (s.k. sp. z o.o), stale rozszerzając naszą ofertę również o usługi świadczone klientom indywidualnym, dla których liczy się również dogodna lokalizacja: Lwowska 55, 35-301 Rzeszów.

Kancelaria adwokacka zapewnia profesjonalne porady prawne w następujących obszarach: prawo medyczne i postępowanie w sprawach związanych z błędem medycznym, obsługa prawna podmiotów leczniczych, ochrona własności intelektualnej, w tym prawo autorskie i pokrewne, prawo IT i nowe technologie, prasowe, sprostowania, nieruchomości, pomoc prawna w sprawach związanych z działalnością ubezpieczeniową i likwidacją szkód, w tym prowadzenie sporów o wysokość odszkodowania, ochrona dóbr osobistych, prawo ochrony konkurencji i wiele innych.

Zalety współpracy z zespołem adwokat Joanny Jakubowskiej-Zawada

  • Elastyczność we współpracy — w zależności od potrzeb klientów, nasza Kancelaria Adwokacka zapewnia możliwość współpracy długofalowej lub okazjonalnej;
  • Kompleksowość usług — nasza Kancelaria specjalizuje się w najbardziej przydatnych obszarach działalności prawnej;
  • Doświadczenie i wiedza — stale podnosimy poziom naszych usług prawnych oraz rozszerzamy ich zakres, aby w pełni odpowiadać na zapotrzebowanie zgłaszane przez naszych Klientów;
  • Indywidualne podejście — ofertę każdorazowo dostosowujemy do wymagań klientów, a także do założonych przez nich możliwości budżetowych;
  • Rzetelność i terminowość — tym charakteryzuje się dobry prawnik, któremu powierzamy wykonywanie zadań w naszym imieniu;
  • Najtrudniejsze wyzwania — jesteśmy otwarci na każde wyzwanie w sferze prawa polskiego i europejskiego, a nasz zespół pozostaje w gotowości, by dostarczać usługi zgodnie z filozofią Just in Time — najwyższej jakości i najlepszym czasie.

Każda firma potrzebuje prawnika i obsługi prawnej

We współczesnym świecie profesjonalizacja działalności ma olbrzymie znaczenie i bezpośrednio wpływa na rentowność danego przedsięwzięcia, a nawet całego przedsiębiorstwa. Mały błąd może nieść za sobą olbrzymie konsekwencje finansowe, dlatego warto prowadzenie poszczególnych sfer działalności powierzyć specjalistom w danej dziedzinie, w tym wypadku — doświadczonej adwokat i sprawdzonej kancelarii prawnej.

Joanna Jakubowska-Zawada kieruje kancelarią prawną, która dysponuje zasobami wiedzy, personelu i czasu, pozwalającymi na skuteczne prowadzenie spraw i świadczenie profesjonalnych usług obejmujących porady prawne we wszystkich dziedzinach działalności firmy. Działamy globalnie.

Newsroom

Przekształcenie Indywidualnej Działalności Gospodarczej w Spółkę Jawną

Od indywidualnej działalności gospodarczej do spółki jawnej – czy to możliwe? Forma prowadzenia działalności gospodarczej to najpoważniejszy dylemat, przed którym stają osoby, chcące rozpocząć swój własny biznes. Osoby planujące pracę na własny rachunek najchętniej wybierają indywidualną działalność gospodarczą – ze względu na jej liczne plusy. Podstawowym jest prostota prowadzenia takiej działalności, pełna swoboda oraz, bardzo […]

Czytaj więcej…

Indywidualna Działalność Gospodarcza – sprzedaż, darowizna, spadek

Indywidualna działalność gospodarcza to jedna z najpopularniejszych, najprostszych i najtańszych form prowadzenia działalności pod własnym nazwiskiem. Czy jednak jednoosobowa firma może zmienić właściciela? Z plusów przede wszystkim prostota – pod względem prawnym. Działalność indywidualna jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Następnie: koszty. Zazwyczaj nie wymaga ona dużych nakładów finansowych oraz ogromnego kapitału zakładowego. Dalej – […]

Czytaj więcej…

Prawo Autorskie : prawa autorskie osobiste i majątkowe

Przedmiotem stosunków prawa autorskiego, podobnie jak i własności przemysłowej są utwory i inne dobra niematerialne. Jednakże w obu tych dziedzinach wyróżnia się ze względu na dominujący interes, jakiemu służy dane prawo podmiotowe, prawa majątkowe  a także prawa niemajątkowe.1)S. Sołtysiński , Glosa do postanowienia SN z dnia 3 grudnia 2002 r., I CZ 163/02, OSP 2004/5, […]

Czytaj więcej…

Kancelaria Adwokacka vs Spółka Komandytowa

Kancelaria Adwokacka w formie spółki komandytowej Wprowadzenie  Prawo polskie nie zakazuje świadczenia usług prawnych sensu largissimo przez podmioty inne niż przedstawiciele wolnych zawodów prawniczych. Jednakże pojęcie „spółki świadczącej pomoc prawną” nie powinno być utożsamiane z pojęciem „spółka adwokatów” w sensie Prawa o adwokaturze. Każda spółka adwokacka jest spółką prawniczą, lecz nie każda spółka świadcząca pomoc […]

Czytaj więcej…