Odszkodowanie za błąd medyczny

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd lekarski

Setki godzin spędzonych na reprezentowaniu klientów w sprawach, których przedmiotem jest naruszenie praw pacjenta procentuje w działaniach naszej Kancelarii Adwokackiej. Jeżeli zostałeś poszkodowany w rezultacie błędu medycznego, zaproponujemy Ci rozwiązania prawne, dzięki któremu otrzymasz stosowne odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Nasi Adwokaci kompleksowo, wspierają poszkodowanych pacjentów i ich rodziny w dochodzeniu odszkodowania,zadośćuczynienia lub renty za następstwa błędów medycznych na każdym etapie prowadzonych postępowań. Reprezentujemy ich w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądami I i II instancji. Pomagamy w trakcie mediacji, reprezentujemy przed ubezpieczycielami, w czasie postępowań dyscyplinarnych, przed komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych oraz przed Rzecznikiem Praw Pacjenta.

Co wyróżnia naszą Kancelarię?

Przede wszystkim dogłębna znajomość prawa medycznego i tematyki praw pacjenta, szczególnie w aspekcie prawa do świadczeń zdrowotnych udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i należytą starannością, prawa do udzielania zgody na zabiegi medyczne i wielu innych. Pomogliśmy wielu pacjentom lub ich rodzinom poszkodowanym na skutek braku poszanowania praw pacjenta – bez względu na to, czy na skutek błędów medycznych ponieśli uszczerbek na zdrowiu, doznali uszkodzeń ciała czy ponieśli śmierć. 

Doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowanie, a także o zadośćuczynienie za błędy medyczne przekłada się na lepszą reprezentację pacjentów. Pomimo braku wytycznych umiemy dokładnie oszacować wartość odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Potrafimy dostrzec zmiany, jakie zaszły w życiu pacjentów, ich skutki w życiu zawodowym i prywatnym. Żeby nie narażać klientów na niepowodzenie na sali sądowej i poniesienie kosztów postępowania sądowego, naszym klientom oferujemy wszechstronną analizę spraw połączoną z oceną szans procesowych.

Poznaj niektóre nasze -> sprawy o błąd medyczny

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Pomożemy Ci! 
+48 178 886 009
Godz. otwarcia: pon.-pt. 8:00 – 19:00

Publikacje Adwokatów i Prawników

Jakubowska-Zawada I Kancelaria Adwokacka

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności