Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Gałęzią prawa, która reguluje prawie każdą dziedzinę życia jest prawo administracyjne. Wskazana dziedzina reguluje stosunki prawne, które powstają między różnymi podmiotami w styczności z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Prawo administracyjne obejmuje normy prawne, które wskazują zasady działania organów administracyjnych i wykonywane przez nie czynności. 

Prawo administracyjne materialne i formalne

Prawo administracyjne dzieli się na materialne i formalne. Prawo administracyjne materialne zawiera normy prawa administracyjnego, które określają strukturę organów administracji, realizowane przez nie zadania oraz prawa i obowiązki podmiotów w stosunkach administracyjnych. Prawo administracyjne możemy odnaleźć w prawie każdej dziedzinie, dlatego też reguluje je wiele aktów normatywnych. Prawo administracyjne natomiast formalne to normy określające tryb działania organów administracji. 

Normy prawa administracyjnego mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, że podmioty, do których są skierowane muszą powstępować w sposób dokładnie określony w normie. Ważnym elementem wyróżniającym prawo administracyjne jest również to, że jednym z podmiotów stosunków administracyjnych jest zawsze organ administracji, któremu nadane zostały uprawnienia władcze uprawniające do stosowania środków przymusu. 

Z uwagi na fakt, iż prawo administracyjne reguluje tak wiele dziedzin życia codziennego, jest jedną z ważniejszych gałęzi prawa, która często jest bardzo trudna do zrozumienia. Wielość unormowań i zapisów w prawie administracyjnym oraz częste zmiany procedur administracyjnych wzbudzają niechęć. W związku z tym coraz więcej osób decyduje się na powierzenie swoich spraw administracyjnych do prowadzenia przez profesjonalistę.

Działania Kancelarii w postępowaniu administracyjnym

Kancelaria Adwokacka adwokat Joanny Jakubowskiej – Zawady zapewnia szeroką obsługę prawną związaną z zagadnieniami, które obejmuje prawo administracyjne. Zespół naszej Kancelarii posiada praktykę oraz doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa administracyjnego, dlatego też nasza obsługa skierowana jest nie tylko do osób fizycznych, ale także przedsiębiorców. Zespół Kancelarii każde do każdych przedstawionych okoliczności podchodzi w sposób indywidualny, dlatego też prezentowane przez nas rozwiązania prawne są nietuzinkowe i innowacyjne. Decydując się na współpracę z naszą Kancelarią otrzymają Państwo niezbędne wsparcie oparte na przedstawieniu oraz wyjaśnieniu działań, które podejmie Kancelaria oraz merytoryczną pomoc w prowadzeniu postępowania administracyjnego, które pozwoli na sprawne przeprowadzenie postępowania przed organami administracji.  

Udzielana przez nas pomoc prawna obejmuje nie tylko reprezentację przed organami administracji publicznej i samorządowej, ale także sporządzanie wszelkich pism związanych z zainicjowaniem i prowadzeniem postępowania administracyjnego, w szczególności: wniosków, skarg, odwołań, zażaleń Kancelaria dodatkowo występuje w postępowaniach związanych z wydawaniem zaświadczeń, pozwoleń, koncesji oraz sporządza opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej.

Nasz zespół tworzą adwokaci udzielający pomocy prawnej w sprawach związanych z:

 • prawem budowlanym, w szczególności: 
  • reprezentowanie uczestników procesu w trakcie postępowania przez organami administracyjnymi;
  • pomoc w trakcie procesu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy 
   zagospodarowania terenu;
  • pomoc w trakcie procesu uzyskania pozwolenia na budowę / dokonania zgłoszenia robót budowlanych / budowy;
  • pomoc w trakcie procesu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego;
  • pomoc prawną w zakresie legalizacji samowoli budowlanych;
 • prawem nieruchomości, w szczególności odszkodowaniami za wywłaszczenie;
 • szeroko rozumianymi inwestycjami m.in. budowlanymi, drogowymi;
 • rentami planistycznymi oraz opłatami adiacenckimi;
 • uzyskaniem zezwolenia, koncesji, licencji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • sporządzeniem wniosków, skarg, pism, odwołań do wszelkich organów samorządowej 
  i publicznej administracji, a także sądów;
 • pomocą związaną z zagadnieniami mieszkaniowymi oraz spółdzielczymi.
Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Pomożemy Ci! 
+48 178 886 009
Godz. otwarcia: pon.-pt. 8:00 – 19:00

Publikacje Adwokatów i Prawników

Jakubowska-Zawada I Kancelaria Adwokacka

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności