Droga Konieczna - doradztwo prawne

Opis Sprawy

Do Naszej Kancelarii zwrócił się Klient w celu analizy dokumentacji nieruchomości pod kątem ustanowienia służebności drogi koniecznej zapewniającej dostęp nieruchomości do drogi publicznej. Klient kupił nieruchomość bez zapewnionego dojazdu.

Obszar Doradztwa Prawnego: Prawo NIeruchomości


Działania Kancelarii

Kancelaria Adwokacka zleciła sporządzenie projektu przebiegu służebności drogi koniecznej geodecie, przy rozważeniu wszelkich dostępnych możliwości. Kancelaria dokonała oszacowania wartości prawa służebności drogi koniecznej w konsultacji z rzeczoznawcą majątkowym. Dzięki podjętym przez Kancelarię działaniom udało się w sposób polubowny przedstawić propozycję przebiegu drogi koniecznej sąsiadowi, który za wskazanym wynagrodzeniem zgodził się ją ustanowić na rzecz klienta Kancelarii formie aktu notarialnego.

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności