Sprawa o zasiedzenie

Opis Sprawy

Do Kancelarii zgłosiła się klientka, która otrzymała z sądu wniosek o zasiedzenie nieruchomości, będących jej własnością, które nabyła w spadku po zmarłym mężu. Wnioskodawczyni będąca bratanicą męża twierdziła we wniosku, że przez okres ponad trzydziestu lat była samoistnym posiadaczem przedmiotowych nieruchomości. Jednym z argumentów wnioskodawczyni, który miał poprzeć wniosek, był fakt, iż kilkukrotnie otrzymała dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Obszar Doradztwa Prawnego: Prawo Nieruchomości


Działania Kancelarii

Kancelaria przygotowała odpowiedź na wniosek o zasiedzenie oraz reprezentowała klientkę w postępowaniu sądowym. Adwokat prowadzący sprawę, dokładnie zbadała przesłanki warunkujące zasiedzenie, w szczególności wykazała, iż trzydziestoletni okres zasiedzenia, z uwagi na wiek wnioskodawczyni, wyjazdy zagraniczne poprzedników prawnych wskazywanych przez wnioskodawczynię jak również innych użytkowników przedmiotowych nieruchomości, nie upłynął. Ponadto, fakt otrzymywania dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez ostatnie trzy lata przed złożeniem wniosku nie przesądza o samoistnym posiadaniu nieruchomości oraz traktowania wnioskującego o dotację jako właściciela gruntów. Kancelaria wykazała również, że na gruncie obowiązującego orzecznictwa, fakt opłacania podatków za nieruchomość nie jest wystarczający do stwierdzenia nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. Działania Kancelarii spowodowały cofnięcie wniosku o zasiedzenie przez wnioskodawczynię. Tym samym klientka Kancelarii nie utraciła prawa własności do nieruchomości.

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności