Sprawa o odszkodowanie za zabieg ortopedyczny

Opis Sprawy

Do Naszej Kancelarii zgłosił się Klient, u którego został wykonany w sposób błędny zabieg artroskopii leczniczej kolana prawego. Podmiot leczniczy zasłaniał się argumentem, iż była to tylko artroskopia zwiadowcza, podczas której nie można było uszkodzić kolana. Wbrew twierdzeniom podmiotu leczniczego w ramach postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o Zdarzeniach Medycznych ustalono, że w sprawie wystąpiło zdarzenie medyczne w postaci uszkodzenia ciała na skutek niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną wykonania zabiegu operacyjnego.

Obszar Doradztwa Prawnego: Prawo Medyczne, Prawo Cywilne


Działania Kancelarii

Po wygranej sprawie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych podmiot leczniczy odmówił wypłaty należnego odszkodowania. Kancelaria wniosła powództwo do sądu, przedstawiając orzeczenie Komisji, na podstawie którego uzyskała dla klienta prawomocny nakaz zapłaty żądanego odszkodowania.

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności