Obrona lekarza przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej

Opis Sprawy

Do Naszej Kancelarii zwrócił się lekarz specjalista z zakresu ortopedii w celu obrony jego interesów i reprezentacji przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy. Pacjent zarzucił mu błąd medyczny polegający na nierozpoznaniu w ramach analizy wyniku badania radiologicznego zmian nowotworowych, zarzucił mu brak rozszerzenia diagnostyki, opóźnienie w rozpoznaniu choroby nowotworowej.


Działania Kancelarii

Celem obrony interesów lekarza Kancelaria Adwokacka w ramach specjalizacji z prawa medycznego przeprowadziła dokładną analizę dokumentacji medycznej pacjenta, analizę akt sprawy, zbadała proces leczenia wdrożony przez lekarza, ustaliła sposób rozumowania lekarza, dokonała konsultacji medycznych ze specjalistami z zakresu ortopedii i traumatologii, jak również ze specjalistami z zakresu radiologii, następnie został sporządzony wniosek o umorzenie postepowania dyscyplinarnego z uwagi na brak popełnienia czynu. W toku postępowania dyscyplinarnego została sporządzona opinia biegłych do której zostały wniesione zarzuty.


Rezultat

Kolejno dzięki nieugiętym działaniom Kancelarii została wydana alternatywna opinia medyczna, która oczyściła lekarza ze stawianych zarzutów, wskazując na naczelną zasadę oceny działania lekarza z perspektywy ex ante. Gdyż ocena sprawy z punktu widzenia ex post jest zawsze pełna o zgromadzony materiał w sprawie i uzyskane w toku procesu leczniczego wiadomości na temat pacjenta. Natomiast zupełnie inna jest ocena postępowania lekarza dokonywana ex ante kiedy lekarz nie zna pełnego obrazu stanu zdrowia pacjenta, a jego specjalizacja nie rozciąga się na analizę i badanie w pełnym spektrum pacjenta.

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności