Sprawa o odszkodowanie za zabieg chirurgiczny

Opis Sprawy

Do Kancelarii zgłosiła się Klientka, u której stwierdzono rozległe reperkusje zdrowotne na skutek wadliwie przeprowadzonego zabiegu operacyjnego. Analiza dokumentacji medycznej wskazała, że zabieg został wykonany bez zgody pacjentki i w sposób naruszający standardy medyczne. Kancelaria ustaliła, po licznych konsultacjach medycznych, że Pacjentka wymaga wielospecjalizacyjnego leczenia, które jest kosztowne i długotrwałe.

Obszar Doradztwa Prawnego: Prawo Medyczne, Prawo Cywilne


Działania Kancelarii

Kancelaria dokonała analizy pełnej dokumentacji medycznej z procesu leczenia, ustaliła kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia oraz sporządziła wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Wobec braku polubownego załatwienia sprawy, nasz adwokat w imieniu Pacjentki złożył pozew. Po wydaniu korzystnej opinii przez biegłych, sprawa została wygrana. Równocześnie prowadzone było postępowanie przed Rzecznikiem Praw Pacjenta, które ujawniło, że zabieg u pacjentki został wykonany bez jej zgody, natomiast brak woli polubownego załatwienia sprawy przez podmiot leczniczy zakończył się dla niej zasądzeniem jeszcze wyższego odszkodowania i zadośćuczynienia w ramach postępowania sądowego.

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności