Sprawa o odszkodowanie za błąd medyczny

Opis sprawy

Do Kancelarii zwrócił się pacjent poszkodowany na skutek wypadku przy pracy. Pomimo niezwłocznie przeprowadzonego zabiegu operacyjnego i wdrożonej rehabilitacji, które odbywały się podczas hospitalizacji okazało się, że zastosowane leczenie było błędne i niezgodne ze standardami medycznymi. Pacjent poniósł nie tylko szkody materialne związane z kosztami leczenia, koniecznym dalszym procesem leczenia i rehabilitacji jak również dojazdami, ale także doznał krzywdy na skutek wydłużonego procesu leczniczego okupionego bólem i brakiem sprawności przez okres półtora roku.


Działania Kancelarii

Kancelaria Adwokacka w ramach swojej specjalizacji z zakresu prawa medycznego, dokonała analizy pełnej dokumentacji medycznej z procesu leczenia, ustaliła kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia, zleciła wykonanie prywatnej opinii przez biegłych, która potwierdziła błędy popełnione w ramach hospitalizacji pacjenta. Następnie Kancelaria wystąpiła z wezwaniem do zapłaty odszkodowania, zadośćuczynienia wraz z ustaleniem prawa do renty i odpowiedzialności podmiotu leczniczego na przyszłość oraz wezwała do likwidacji szkody przez ubezpieczyciela podmiotu leczniczego


Rezultat

Na skutek prowadzonych działań została zawarta ugoda uwzględniająca wszystkie roszczenia klienta. Sprawa została załatwiona szybko i skutecznie.

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności