Umowa o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa - doradztwo prawne

Opis Współpracy

Do kancelarii o pomoc zwrócił się klient, który otrzymał od zainteresowanego podjęciem stałej współpracy kontrahenta, umowę o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa. Klient obawiał się ryzyka w postaci jednostronnie obowiązujących wysokich kar umownych wpisanych w treści umowy. Zaproponowana umowa nie zabezpieczała w żaden sposób interesów i tajemnicy przedsiębiorstwa klienta Kancelarii pomimo tego, że w ramach negocjacji on również ujawniał newralgiczne informacje dotyczące jego własnej firmy.

Obszar Doradztwa Prawnego: Własność Intelektualna, Obsługa Prawna Firm, Prawo Cywilne


Działania Kancelarii

Kancelaria wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta dokonała analizy umowy i zaproponowała rozwiązanie w postaci wprowadzenia dodatkowych zapisów umownych zabezpieczających równocześnie interesy klienta. Zaproponowane rozwiązanie doprowadziło do równowagi stron i komfortu w prowadzonych negocjacjach.

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności