Sprawa o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Opis Sprawy

Do Kancelarii zgłosił się klient, który otrzymał wezwanie do zapłaty na kwotę 1 miliona złotych
z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, w którym pracował kilka lat wcześniej. Pracodawca uznał, iż klient dopuścił się ujawnienia dokumentacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w sposób nieuprawniony.

Obszar Doradztwa Prawnego: Własność Intelektualna, Obsługa Prawna Firm


Działania Kancelarii

Kancelaria dokonała analizy sprawy i przygotowała odpowiedź, w którym wskazała, iż pracodawca nie stosował żadnych praktyk i procedur definiujących co jest tajemnicą przedsiębiorstwa ani zabezpieczających jej ewentualne ujawnienie. Następnie adwokat prowadząca ustaliła, że informacje, które zostały ujawnione nie stanowiły tajemnicy przedsiębiorstwa, a w szczególności nie mogłyby zostać uznane za poufne z uwagi na fakt, iż były to dane publicznie dostępne. Kancelaria dowiodła, że zarówno kwota dochodzonego odszkodowania jak również sposób jej naliczenia był całkowicie bezpodstawny.

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności