Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - doradztwo prawne

Opis Współpracy

Do Kancelarii zgłosił się Klient, który zlecił sporządzenie wzorcowej umowy, z której mógłby korzystać w ramach negocjacji kontraktów z potencjalnymi kontrahentami. Celem umowy miała być ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Klient zdawał sobie sprawę, że technologie, strategie marketingowe, informacje finansowe, a w szczególności wzory przemysłowe stosowane w ramach jego działalności, stanowią ogromną wartość finansową, jak również są odzwierciedleniem tworzonego przez lata know-how przedsiębiorstwa.

Obszar Doradztwa Prawnego: Własność Intelektualna, Prawo Cywilne


Działania Kancelarii

Kancelaria Adwokacka przygotowała dla klienta umowę o zachowaniu poufności (NDA), gdzie określiła przedmiot tajemnicy przedsiębiorstwa klienta jako strony ujawniającej, nałożyła na stronę otrzymującą skonkretyzowane obowiązki przechowywania i zabezpieczania informacji poufnych, sposobu ich wykorzystania, ale przede wszystkim ustanowiła odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa poprzez stosowne finansowe kary umowne. Kancelaria na wypadek braku finalizacji kontraktu z potencjalnym kontrahentem, stworzyła klauzule zobowiązujące do zastosowania konkretnych procedur mających na celu zwrot informacji poufnych.

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności