Sprawa o kradzież utworu muzycznego

Opis Sprawy

Do Naszej Kancelarii zwrócił się Klient, który był autorem utworu muzycznego, który został skradziony
i bezprawnie wykorzystany przez innego twórcę oraz upubliczniony bez zgody pierwotnego autora za pośrednictwem platformy muzycznej. Po przeprowadzonym postępowaniu karnym, którego skutkiem było udowodnienie winy twórcy i skazanie go prawomocnym wyrokiem za kradzież, poszkodowany autor utworu muzycznego zdecydował się wystąpić na drogę postępowania cywilnego w celu ochrony naruszonych dóbr osobistych, a w szczególności jego twórczości artystycznej.

Obszar Doradztwa Prawnego: Prawo Autorskie, Prawo Karne, Prawo Cywilne


Działania Kancelarii

Kancelaria Adwokacka dokonała analizy ekspertyzy wydanej w postępowaniu karnym i wykorzystała wnioski z niej płynące w ramach postępowania cywilnego przy konstrukcji pozwu. Celem prowadzonego postępowania było doprowadzenie do usunięcia skutków dokonanych naruszeń poprzez zaprzestanie produkcji płyt, wycofanie utworu z materiałów promocyjnych twórcy, usunięcie utworu z platform muzycznych dostępnych za pośrednictwem Internetu. Ponadto, Kancelaria zażądała zapłaty stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia, a także opublikowania przeprosin pod publikacją utworu na platformie muzycznej oraz w ramach oświadczania w poczytnej prasie, w mediach społecznościowych. W ramach prowadzonego postępowania Kancelaria zleciła przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. Na skutek przeprowadzonego postępowania sadowego pozwany uznał roszczenie w całości, a wszystkie założone cele zostały przez Kancelarię osiągnięte.

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności