Korporacja czy lokalna Kancelaria?
Korporacja czy lokalna Kancelaria?
Łączymy zalety
Skomplikowane Sprawy?
Skomplikowane Sprawy?
Oryginalne rozwiązania
Skuteczność?
Skuteczność?
Potwierdzona w praktyce
Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie

Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie
adwokat Joanna Jakubowska-Zawada

O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie została utworzona, reprezentuje i kieruje nią adwokat Joanna Jakubowska-Zawada. Siedzibą Kancelarii Adwokackiej jest miasto Rzeszów, to stąd prowadzimy działania lokalne, krajowe i międzynarodowe.
Zespół Kancelarii tworzą: adwokaci, aplikanci adwokaccy, prawnicy. Dysponujemy własną, rozbudowaną siecią ekspertów. Korzystamy z ich specjalistycznej wiedzy w skomplikowanych sprawach.

Jesteśmy otwarci na każde wyzwanie w sferze prawa polskiego i europejskiego, a nasz zespół pozostaje w gotowości, by dostarczać usługi zgodnie z filozofią Just in Time — najwyższej jakości i najlepszym czasie.

Celem naszej działalności jest udzielanie profesjonalnych usług prawnych. Zapewniamy wszechstronny dostęp do wiedzy prawnej, odpowiedni dla dużych firm prawniczych. Jednocześnie zachowujemy indywidualne podejście i elastyczność właściwą dla mniejszych Kancelarii.

Obszary Doradztwa Prawnego

Przekształcenia, Fuzje i Przejęcia  Prawo Handlowe

Przekształcenia, Fuzje i Przejęcia
Prawo Handlowe

Wspieramy przedsiębiorstwa doradzając w złożonych procesach związanych z rozwojem. Przekształcamy formy prawne działalności. Wspieramy procesy związane z łączeniem przedsiębiorstw oraz transakcjami nabycia przedsiębiorstwa (Asset deal), jak również transakcji Sell-Side, Buy-Side, MBO/MBI/LBO
Obsługa Prawna Firm Europejskie Prawo Gospodarcze

Obsługa Prawna Firm
Europejskie Prawo Gospodarcze

Nasz zespół na co dzień wspiera przedsiębiorstwa w bieżącym podejmowaniu decyzji. Tworzymy fundament prawny dla każdego projektu od fazy pomysłu na dane przedsięwzięcie biznesowe, przez okres rozwoju i stabilizacji, aż do momentu podjęcia decyzji o zakończeniu danego przedsięwzięcia.
Prawo Cywilne | Prywatne Prawo Międzynarodowe

Prawo Cywilne | Prywatne Prawo Międzynarodowe

Życie każdego z nas, niezależnie od tego czy dotyczy sfery prywatnej czy biznesowej, zależne jest od prawa. Sfera prawa cywilnego reguluje stosunki pomiędzy: osobami, osobami a innymi podmiotami oraz pomiędzy samymi podmiotami. Zapraszamy do zapoznania się z szerokim zakresem specjalizacji w tym obszarze.
Prawo Autorskie Prawo Własności Przemysłowej

Prawo Autorskie
Prawo Własności Przemysłowej

Tworzymy prawną tarczę oraz egzekwujemy wszelkie naruszenia własności intelektualnej takie jak: prawo do utworu, ochrona wizerunku, ochrona patentu i znaku towarowego, ochrona wzorów użytkowych i przemysłowych, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how. Pomagamy walczyć z nieuczciwą konkurencją.
Prawo Medyczne Obsługa Podmiotów Leczniczych

Prawo Medyczne
Obsługa Podmiotów Leczniczych

Prowadzimy obsługę prawną podmiotów leczniczych. Specjalizujemy się w prawie medycznym, a w szczególności w sprawach, o odszkodowanie po wystąpienia błędu medycznego, inaczej błędu lekarskiego. Przeprowadzamy audyty prawne podmiotów leczniczych.
Prawo Nowych Technologii Prawo IT

Prawo Nowych Technologii
Prawo IT

Dla firm korzystających z nowych technologii, przygotowaliśmy ofertę wsparcia prawnego, związaną z tworzeniem (ochrona praw autorskich) i sprzedażą oprogramowania (umowy licencyjne). Doradzamy przy projektach B+R w branży IT. Zapewniamy obsługę prawną branży e-commerce.
Prawo Nieruchomości

Prawo Nieruchomości

Czynności prawne związane z procesem inwestycyjnym (prawo budowlane), obrotem (sprzedaż i zakup nieruchomości) i regulowaniem stanu nieruchomości (zniesienie współwłasności, zasiedzenie, służebność) wymagają dużej uwagi prawnej od osób i podmiotów, których dotyczą. Doradzamy jak z sukcesem sfinalizować takie czynności. Skutecznie prowadzimy sprawy o ochronę praw własności do nieruchomości.
Prawo Karne Gospodarcze

Prawo Karne Gospodarcze

Profesjonalna reprezentacja w postępowaniach karnych, związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorstw. Występujemy w roli obrońców naszych Klientów, którym niesłusznie przypisuje się winę w popełnieniu czynu zabronionego jak i oskarżycieli posiłkowych w sytuacjach, w których wynik sprawy karnej może mieć istotne znaczenie dla późniejszego postępowania cywilnego naszego Klienta.
Prawo Rodzinne  Prawo Spadkowe

Prawo Rodzinne
Prawo Spadkowe

Są momenty, w których życie nie powinno być jak pudełko czekoladek. Zmiana sytuacji rodzinnej często wymusza na nas konieczność zmiany stosunków prawnych. Zależy nam wówczas na zrozumieniu oraz na szybkim i skutecznym zakończeniu sprawy. Jesteśmy przygotowani na takie sytuacje, a w wielu jesteśmy specjalistami.

Zespół Kancelarii

Tworzą adwokaci, aplikanci adwokaccy, prawnicy i specjaliści. Działamy razem aby skutecznie prowadzić najbardziej skomplikowane sprawy. Tworzymy interdyscyplinarne zespoły eksperckie dla zapewnienia możliwie kompleksowych usług stanowiących odpowiedź na wymagania naszych Klientów

Więcej

Nasze wartości – Adwokat Rzeszów

Jako adwokaci reprezentujemy profesjonalny zawód co oznacza, że w naszych działaniach kierujemy się uregulowaną etyką.
Każdy adwokat reprezentujący Kancelarię działa w celu ochrony interesów Klienta.
Aby nasze działania były skuteczne, stale podnosimy i aktualizujemy naszą wiedzę.
Aby nasze działania były kompleksowe, specjalizujemy się w najbardziej przydatnych obszarach działalności prawnej.
Aby nasze działania były prowadzone rzetelnie i terminowo, przywiązujemy ogromną wagę do planowania czasu i strategii.
Jak dbamy o indywidualne podejście do każdego klienta ? Nową sprawę zaczynamy tylko wtedy, gdy mamy na nią odpowiednią, do stopnia skomplikowania, ilość czasu.

Copyright © 2013-2019 Joanna Jakubowska-Zawada