Sprawa o miejsce pobytu dziecka przy ojcu

Opis Sprawy

Do Kancelarii zgłosił się klient, który po powzięciu informacji o dopuszczeniu się zdrady przez żonę, postanowił wnieść sprawę o rozwód. Ponieważ z małżeństwa stron pochodziła dwójka dzieci, klient za cel postępowania postawił ustalenie miejsca stałego pobytu dzieci stron przy ojcu oraz zasądzenie alimentów od matki.

Obszar Doradztwa Prawnego: Prawo Rodzinne


Działania Kancelarii

Kancelaria Adwokacka dokonała analizy stanu faktycznego, weryfikacji przesłanek umożliwiających orzeczenie rozwodu i przygotowała treść pozwu z uwzględnieniem wniosku o ustalenie miejsca pobytu małoletnich dzieci przy ojcu, zasądzenie alimentów od matki na rzecz dzieci, ustalenie kontaktów matki z dziećmi. W wyniku przygotowania i złożenia pozwu do sądu, z Kancelarią, w imieniu pozwanej, skontaktował się jej pełnomocnik w celu porozumienia w zakresie miejsca pobytu dzieci, alimentów i kontaktów jak również kwestii winy pozwanej w rozpadzie małżeństwa. Odpowiednie zaprezentowanie argumentów, przedstawienie przekonywujących dowodów już na etapie treści pozwu, zmobilizowało pozwaną do poczynienia ustaleń ugodowych, które w pełni sprostały oczekiwaniom klienta.

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności