Sprawa o rozwód na odległość

Opis Sprawy

Do Kancelarii zgłosił się klient z zapytaniem o możliwość przeprowadzenia postępowania rozwodowego w sytuacji, w której klient przebywa na stałe poza granicami kraju i nie ma możliwości powrotu. Klient oświadczył, że od dwudziestu lat przebywa za granicą, dzieci pochodzące z małżeństwa są dorosłe, jak również, chciałby, aby sprawa została zakończona szybko i bez orzekania o winie.

Obszar Doradztwa Prawnego: Prawo Rodzinne


Działania Kancelarii

Kancelaria Adwokacka dokonała weryfikacji przesłanek umożliwiających orzeczenie rozwodu, przygotowała treść pozwu wraz z wnioskiem o przesłuchanie klienta poza siedzibą sądu tj. w formie rozprawy zdalnej, przesłuchania przed konsulem albo pominięcia dowodu z przesłuchania strony. Sprawa rozwodowa klienta zakończyła się na pierwszym posiedzeniu sądu, klient zwolniony został z obowiązku przyjazdu do Polski i z osobistego udziału w rozprawie. Atutem przeprowadzenia postępowania bez orzekania o winie było zakończenie postępowania w tak krótkim terminie oraz fakt zwrotu połowy opłaty sądowej uiszczonej od pozwu ze strony Skarbu Państwa oraz zwrotu połowy z pozostałej opłaty sądowej od pozwu od strony pozwanej, co oznacza, że z uiszczonej kwoty 600 zł klient zwrotnie odzyskał 3/4 opłaty, czyli 450 zł.

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności