Sprawa o zgodę na zabieg u dziecka

Opis Sprawy

Klient, który przegrał w pierwszej instancji sprawę o wyrażenie przez sąd zgody na wykonanie u małoletniego syna klienta zabiegu medycznego. Dotychczas w postępowaniu sądowym klient nie był reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, samodzielnie brał udział w rozprawach i składał pisma oraz wnioski dowodowe. Sąd, pomimo sprzeciwu klienta, udzielił zgody na wykonanie u dziecka operacji.

Obszar Doradztwa Prawnego: Prawo Rodzinne


Działania Kancelarii

Kancelaria dokonała analizy akt sprawy, przedstawionych przez biegłych opinii sądowych oraz dokumentacji medycznej, a następnie sporządziła i wniosła apelację od postanowienia sądu pierwszej instancji. Adwokat prowadzący sprawę, zleciła i zorganizowała konsultacje medyczne ze specjalistami. 
W sprawie kluczowe było skuteczne podważenie opinii biegłych sądowych popierających wykonanie operacji, na których oparł się sąd pierwszej instancji przy wydawaniu postanowienia. Kancelaria złożyła zarzuty do opinii biegłych sądowych sporządzających opinie w pierwszej instancji i w trakcie postępowania apelacyjnego Kancelaria złożyła wnioski o dopuszczenie dowodu z opinii nowych biegłych sądowych, formułując odpowiednie tezy dowodowe zmierzające do wykazania bezzasadności zabiegu operacyjnego u małoletniego. Kancelaria przedstawiała najnowsze wyniki międzynarodowych badań naukowych i standardy medyczne, potwierdzające stanowisko klienta. Zaoferowany przez Kancelarię materiał dowodowy, podnoszone argumenty i udział pełnomocnika w rozprawach sądowych, doprowadziły do uwzględnienia stanowiska klienta i zmianę postanowienia sądu pierwszej instancji w ten sposób, że sąd prawomocnie i ostatecznie nie wyraził zgody na zabieg medyczny u małoletniego. Sąd w oparciu o wyniki aktualnej wiedzy medycznej przedstawionej przez Kancelarię dostrzegł brak wskazań medycznych do wykonania ryzykowanego zabiegu operacyjnego
u dziecka.

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności