Sprawa o rozwód bez orzekania o winie

Opis Sprawy

Do Kancelarii zgłosiła się klientka w celu wszczęcia postępowania rozwodowego bez orzekania
o winie. Klientka wyprowadziła się z wspólnego domu wraz z córką i zamieszkała w wynajętym mieszkaniu. Następnie okazało się, że jest w ciąży z nowym partnerem. W toku postępowania pozwany prezentował stanowisko, że to wyłącznie klientka jest winna rozkładu pożycia małżeńskiego. Klientka natomiast wskazywała na fakt związania się z nowym partnerem dopiero po faktycznym rozkładzie małżeństwa.

Obszar Doradztwa Prawnego: Prawo Rodzinne


Działania Kancelarii

Kancelaria dokonała analizy stanu faktycznego sprawy, weryfikacji przesłanek umożliwiających orzeczenie rozwodu, przygotowała i wniosła pozew do Sądu. Stanowisko zaprezentowane przez adwokata prowadzącego oraz przedstawione dowody pozwoliły na uznanie przez Sąd, iż klientka nie była winna rozpadu małżeństwa, które faktycznie od kilku lat wstecz było fikcją. Po zakończeniu postępowania rozwodowego Kancelaria przygotowała powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża klientki, tak aby finalnie umożliwić nowemu partnerowi klientki uznanie dziecka.

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności