Odrzucenie spadku przed notariuszem

Opis Sprawy

Do Naszej Kancelarii zgłosił się Klient, który nie chciał odziedziczyć długów zmarłego krewnego. Po udzielonej przez Kancelarię poradzie prawnej, klient jako spadkobierca ustawowy odrzucił spadek przed notariuszem. Skutkiem odrzucenia było powołanie do spadku niepełnoletnich dzieci klienta, w imieniu których odrzucić spadek mógł wyłącznie rodzic w terminie sześciu miesięcy od dnia powołania małoletniego do spadkobrania.

Obszar Doradztwa Prawnego: Prawo Spadkowe


Działania Kancelarii

Kancelaria przygotowała wniosek do sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na dokonanie przez rodzica czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego. Dzięki przedstawionym, przez adwokata prowadzącego, dowodom i odpowiedniemu umotywowaniu wniosku, sąd dał wiarę w całości zaoferowanym dowodom i uwzględnił wniosek rodzica w całości uznając, iż nabycie spadku obciążonego udokumentowanymi długami, nie było w interesie dzieci. Po stwierdzeniu prawomocności orzeczenia rodzic odrzucił spadek przed notariuszem w imieniu małoletniego dziecka.

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności