Sprawa o obalenie testamentu ustnego

Opis Sprawy

Do Kancelarii zgłosił się klient w sprawie o nabycie spadku po zmarłym ojcu na podstawie rzekomego testamentu ustnego. Wnioskodawcą w sprawie był brat klienta, który twierdził, że wobec obawy rychłej śmierci, ojciec podczas pobytu w szpitalu przekazał swoją wolę w drodze ustnego oświadczenia woli w obecności trzech świadków. Zdaniem klienta, wbrew stanowisku brata, stan zdrowia ojca był wówczas stabilny.

Obszar Doradztwa Prawnego: Prawo Spadkowe


Działania Kancelarii

Kancelaria Adwokacka przygotowała odpowiedź na wniosek, w którym przedstawiła dowody potwierdzające stabilny stan zdrowia zmarłego ojca klienta, jak również wykazała, że świadkami rzekomego testamentu ustnego były dwie osoby bezpośrednio zainteresowane nabyciem spadku przez wnioskodawcę. Sąd oddalił wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu ustnego wobec braku spełnienia przesłanek ustawowych. Ostatecznie bracia odziedziczyli spadek na podstawie ustawy, w równych częściach po połowie.

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności