Sprawa o dział spadku i zniesienie współwłasności

Opis Sprawy

Do Kancelarii zgłosił się klient, który otrzymał pismo z sądu zawierające wniosek o dział spadku i zniesienie współwłasności. Wnioskodawca oczekiwał od Klienta, spłaty w wysokości kilku milionów złotych. W skład dzielonego spadku wchodziło kilka nieruchomości gruntowych, w tym nieruchomość zabudowana budynkiem jednorodzinnym, w której mieszkał klient Kancelarii.

Obszar Doradztwa Prawnego: Prawo Spadkowe


Działania Kancelarii

Kancelaria sporządziła odpowiedź na wniosek prezentując alternatywny i znacznie bardziej korzystny sposób działu spadku i zniesienia współwłasności, w szczególności umożliwiający zachowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i części działki klientowi, natomiast odnośnie pozostałych działek, adwokat prowadząca, zaproponowała podział gruntów pomiędzy wnioskodawcę a pozostałych uczestników. Takie rozwiązanie uwzględniało możliwości finansowe klienta jak również zasady dobrej gospodarki. W sprawie sądowej na wniosek Kancelarii przeprowadzono dowód z opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego, który dokonał wyceny nieruchomości. Finalnie sposób podziału rekomendowany przez Kancelarię pokrywał się z opinią rzeczoznawcy i znalazł odzwierciedlenie w orzeczeniu sądu.

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności