Sprawa o obalenie testamentu

Opis Sprawy

Do Kancelarii zgłosił się Klient, który po śmierci swojej żony na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przed notariuszem, wraz ze swoją córką nabył spadek. Po upływie roku otrzymał wniosek o uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia i stwierdzenie nabycia spadku na mocy testamentu. Wnioskodawczynią a równocześnie jedyną spadkobierczynią testamentową była siostra zmarłej. Pomimo choroby psychicznej żony (zmarłej) klient był przekonany, że jego żona nie pozostawiłaby całego majątku swojej siostrze.

Obszar Doradztwa Prawnego: Prawo Spadkowe


Działania Kancelarii

Kancelaria Adwokacka przygotowała odpowiedź na wniosek, jak również podczas reprezentacji klienta w postępowaniu sądowym przesłuchała siostrę, po czym okazało się, że brała ona udział przy składaniu oświadczenia testamentowego przez zmarłą. Kancelaria wniosła o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego psychologia i psychiatry. Wydana przez nich opinia jednoznacznie potwierdziła, iż testatorka nie miała pełnej świadomości w chwili składania oświadczenia oraz znajdowała się ona pod wpływem obecnej podczas tej czynności siostry. Ostatecznie sąd oddalił wniosek o uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia i nabycia spadku z testamentu.

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności