pl

en

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1
DEFINICJE

§ 2
INFORMACJE OGÓLNE

1. Podczas korzystania przez Użytkownika z Strony, w jego urządzeniu instalowane są Pliki Cookies tym samym zbierane są następujące informacje: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwie domeny. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.
2. Pliki cookie zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika.
3. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia
w używanej przez siebie przeglądarce stron www.
4. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do Plików Cookies za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
5. Brak zmiany ustawień przeglądarki przez Użytkownika oznacza akceptację dla umieszczenia plików cookies na urządzeniu użytkownika.
6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji przeglądarki internetowej.

§ 3
RODZAJE PLIKÓW COOKIES STRONY

1. Kancelaria korzysta z następujących rodzajów Plików Cookies wymienionych poniżej (chyba, że wskazano inaczej):
2. Media społecznościowe stron trzecich mogą rejestrować informacje na Twój temat, na przykład wówczas, gdy klikasz na przycisk „Dodaj”, „Udostępnij” lub „Lubię to”
w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na naszej stronie. Nie kontrolujemy stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych możesz znaleźć na ich stronach. Zalecamy zapoznanie się
z warunkami korzystania i polityką prywatności takich witryn przed przystąpieniem do ich użytkowania.
3. Zaimplementowany na Stronie mechanizm plików cookies nie zabiera danych osobowych Użytkowników.

§ 4
ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES

1. Usługodawca Korzysta z Plików Cookies w następujących celach:
2. W przypadku wątpliwości co do zakresu zbieranych informacji lub celu, dla którego są one zbierane prosimy o kontakt z Usługodawcą.

§ 5
KORZYSTANIE Z FORMULARZY KONTAKTOWYCH

1. Strona umożliwia ułatwioną komunikację z Usługodawcą za pomocą Formularzy.
2. Korzystanie z Formularzy jest dobrowolne i stanowi zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych przesłanych za ich pomocą.
3. Przekazane w ten sposób informacje Użytkownika przechowywane są w systemie informatycznym z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych.
4. Przesłane przez Użytkownika maile są archiwizowane jedynie w celach związanych
z charakterem naszej działalności. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje wysłane za pośrednictwem Formularzy, mogą być narażone na ingerencję osób trzecich, a tym samym korespondencja prowadzona w tej formie nie ma charakteru poufnego.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.