Publikacje

Publikacje
Przekształcenie Indywidualnej Działalności Gospodarczej w Spółkę Jawną
23.10.2016
Od indywidualnej działalności gospodarczej do spółki jawnej – czy to możliwe?
Więcej
Indywidualna Działalność Gospodarcza – sprzedaż, darowizna, spadek
17.10.2016
Indywidualna działalność gospodarcza to jedna z najpopularniejszych, najprostszych i najtańszych form prowadzenia działalności pod własnym nazwiskiem. Czy jednak jednoosobowa firma może...
Więcej
Prawo Autorskie : prawa autorskie osobiste i majątkowe
04.10.2016
Przedmiotem stosunków prawa autorskiego, podobnie jak i własności przemysłowej są utwory i inne dobra niematerialne. Jednakże w obu tych dziedzinach wyróżnia się ze względu na dominujący...
Więcej
Adwokat a Radca Prawny
30.07.2016
Spostrzeżenia ogólne
Więcej
Adwokat: status w Polsce i Niemczech
29.06.2016
Intensywne relacje gospodarcze Polski i Niemiec oraz żywe kontakty między obywatelami obu krajów, skutkujące często koniecznością poszukiwania pomocy prawnej, wskazują na zasadność...
Więcej
Rzecznik Patentowy: specyfika zawodu
28.05.2016
Status rzecznika patentowego
Więcej
Ile kosztuje rozwód? Koszty sprawy rozwodowej
03.02.2016
Decydując się na wniesienie pozwu o rozwód należy uwzględnić związane z przedmiotowym postępowaniem koszty, na które składają się:
Więcej
Ochrona Pracodawcy przed nadużywaniem prawa ochrony kobiet w okresie ciąży i macierzyństwa
22.10.2015
„Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”[1]Art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej...
Więcej
Rejestracja Znaku Towarowego
03.08.2015
Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego...
Więcej
Sprostowanie
31.07.2015
Podstawową funkcją sprostowania prasowego jest umożliwienie zainteresowanemu przedstawienia własnej wersji wydarzeń. Zgodnie z obowiązującym prawem prasowym redaktor naczelny właściwego...
Więcej