pl

en

Zastrzeżenia prawne


dla Strony Internetowej pod adresem jakubowskazawada.com, należącej do Kancelarii Adwokackiej Joanny Jakubowskiej-Zawada ul. Lwowska 55, 35-301 Rzeszów, NIP: 8133476409, REGON 181033022, (zwane dalej Kancelarią), wprowadza się obowiązujące zastrzeżenia prawne w niżej zamieszczonej treści.

§ 1

Materiały przedstawione na niniejszej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mają charakteru reklamowego.

§ 2

Oznaczenia na Stronie w dziale Partnerzy: oznaczają wszelkie osoby, instytucje, organizacje i podmioty gospodarcze, z którymi Kancelaria współpracuje, które wspiera lub do których należy, z wyłączeniem podmiotów stanowiących partnerów w znaczeniu prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej.

§ 3

Wszelkie materiały umieszczone na tej Stronie podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.
Zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania wszelkich materiałów umieszczonych na stronie jaki i samej strony internetowej lub jej części w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela Kancelarii.

§ 4

Nawiązanie kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem formularzy, zamieszczonych na Stronie, nie oznacza zlecenia Kancelarii wykonania obsługi prawnej, tym samym Kancelaria nie jest zobligowana do podejmowania jakichkolwiek działań z tego tytułu.

§ 5

Korespondencja otrzymana od Kancelarii nie stanowi porady prawnej, a jej adresat ponosi wyłączne ryzyko za wykorzystanie zawartych w niej informacji. Nawiązanie współpracy z nami odbywa się wyłącznie na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy.

§ 6

Kancelaria nie wyraża zgody na skuteczne doręczanie drogą elektroniczną treści, z których doręczeniem wiążą się jakiekolwiek następstwa prawne (chyba, że uzgodniono to uprzednio na piśmie).

§ 7

Kancelaria nie udziela żadnych opinii, ani nie składa oświadczeń, czy zapewnień drogą elektroniczną. Wysłanie wiadomości z domeny: jakubowskazawada.com, ani z jakiejkolwiek innej, nie może stanowić żadnej podstawy do uznania istnienia pełnomocnictwa do podejmowania czynności w imieniu osób trzecich przez adwokat Joannę Jakubowską-Zawada (chyba, że uzgodniono to uprzednio na piśmie).

§ 8

Prowadzona z Kancelarią korespondencja drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty email. Może być narażona na ingerencję osób trzecich i na tej podstawie każdy korzystający z tej formy kontaktu przyjmuje do wiadomości, że nie ma ona charakteru poufnego, Kancelaria nie ponosi zatem odpowiedzialności za treści wiadomości mających taki charakter.