pl

en


Windykacja należności Rzeszów


Windykacja należności stanowi usługę pochodną do dotychczasowej współpracy Kancelarii Adwokackiej z podmiotami gospodarczymi i jest odpowiedzią na nieuczciwe działania kontrahentów naszych Klientów.


Nasza kancelaria prawna dla klientów udostępnia narzędzia, które w sposób wybiórczy lub kompleksowy można stosować w celu odzyskania przeterminowanych należności, w tym między innymi:


  • Usługi prewencyjne — pieczęć prewencyjną, monity
  • Windykacja polubowna
  • Windykacja przedsądowa
  • Windykacja sądowa nakazowa i ponakazowa
  • Windykacja masowa
  • Wsparcie czynności egzekucyjnych
  • Ustalenia majątkowe

Dzięki dużemu doświadczeniu i wiedzy naszego zespołu prawników pomagamy odzyskać zaległe należności. Oferta kancelarii adwokackiej obejmuje kompleksowe działania i jest skierowana do podmiotów gospodarczych.