Przekształcenia Firm

Naturalną drogą dla każdego przedsiębiorstwa jest rozwój .

Każdy podmiot gospodarczy funkcjonujący wcześniej w dobie globalizacji, a obecnie deglobalizacji, a zwłaszcza konsolidacji rynków, spotyka się z możliwością lub koniecznością zmiany struktury swojego funkcjonowania, jak:

 • przekształcenia firmy
 • sprzedaży firmy lub wydzielonej części przedsiębiorstwa,
 • nabycia innej firmy lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • połączenia własnej firmy z innym przedsiębiorstwem, w ramach własnego portfela lub w ramach różnych organizacji(fuzja przedsiębiorstw).

Każde z tych zdarzeń wymaga dokładnej analizy prawnej oraz przygotowania szczególnych dokumentów oddziaływających zarówno na właścicieli jak i same przedsiębiorstwa. Przy realizacji powyższych procesów naszym zadaniem jest:

 • zorganizowanie zespołu lub z doradcami podatkowymi i finansowymi,
 • przeprowadzenie analizy sytuacji prawnej przedsiębiorstw, na podstawie której przygotowujemy tzw. Term Sheet (Zarys Kluczowych Warunków wymaganych do przeprowadzenia odpowiedniego procesu),
 • określenie optymalnej ścieżki postępowania prawnego wraz z harmonogramem jego realizacji,
 • realizacja uzgodnionego z klientem scenariusza, zakończonego podpisaniem ostatecznych umów i zgłoszeniu zmian do odpowiednich rejestrów.

Tak rozumiane współdziałanie pozwala na przeprowadzenie całości transakcji w sposób pewny, zgodny z oczekiwaniami i stanowiący podstawę do budowy lepszej pozycji gospodarczej Klientów naszej kancelarii prawnej.

Przekształcenie Firmy

Do najczęstszych procesów prowadzonych przez naszą Kancelarię Adwokacką, a związanych z przekształceniem firm należą :

 • przekształcenie spółki osobowej ( spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej ) w spółkę kapitałową (spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną),
 • przekształcenie indywidualnej działalności gospodarczej w spółkę z o.o., spółkę komandytową-spółkę z o.o. lub spółkę komandytowo-akcyjną lub czystą spółkę komandytową
 • a także spółki kapitałowej w kapitałową jak np spółki z o.o. w spółkę akcyjną

Przekształcenie firmy to proces obejmujący zmianę struktury prawnej i własnościowej i ma wpływ na zmianę organizacji działalności gospodarczej. Powodem podjęcia decyzji o przekształceniu firmy jest często potrzeba dostosowania firmy do zmieniających się warunków rynkowych lub poprawy efektywności prowadzonej działalności. Przekształcenie może również wynikać z konieczności, przeniesienia firmy do innego województwa lub kraju.

W kolejnym etapie procesu konieczne jest uzyskanie zgody organów nadzoru, takich jak Urząd Skarbowy, KRS, Urząd Patentowy, Narodowy Bank Polski itp. W przypadku niektórych form przekształcenia wymagane jest także przeprowadzenie procesu weryfikacji przez biegłych rewidentów lub doradców podatkowych.

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód i akceptacji, przekształcenie firmy może zostać sfinalizowane. W przypadku spółek kapitałowych, zmiana formy prawnej wymaga przeprowadzenia transakcji nabycia lub zbycia udziałów lub akcji.

Przekształcenie firmy może być procesem skomplikowanym i wymagającym specjalistycznej wiedzy i doświadczenia prawniczego. Dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który zapewni wsparcie na każdym etapie procesu przekształcenia firmy. Nasza kancelaria adwokacka oferuje kompleksowe doradztwo prawnicze w zakresie przekształceń firm i pomoże Ci w przeprowadzeniu procesu zgodnie z najnowszymi przepisami prawa.

Etapy przekształcenia firmy

Proces przekształcenia firmy zwykle przebiega w kilku etapach:

 1. Wybór nowej formy prawnej

  Pierwszym krokiem jest wybór docelowej formy prawnej, która zależy od indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy

 2. Plan Przekształcenia

  Następnie należy sporządzić dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procesu, w tym w szczególności plan przekształcenia

 3. Kwestie Majątkowe

  w ramach planu przekształcenia istotnym zagadnieniem są sprawy majątkowe i księgowo-podatkowe, których omówienie wymaga ścisłej współpracy z księgowością przedsiębiorstwa. Często konieczne staje się zasięgnięcie opinii doradców podatkowych. Może być także wymagane badanie ksiąg rachunkowych przez biegłego rewidenta.

 4. Umowa Spółki

  W przypadku spółek prawa handlowego niezbędna jest także zmiana lub stworzenie umowy spółki lub statutu oraz zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego

Każdy z tych etapów jest ważny zarówno dla prawidłowej rejestracji przekształconej spółki jak i prawnego zapewnienia ciągłości funkjconowania przekształcanego przediębiorstwa. W celu uniknięcia błędów i przyspieszenia procesu, zalecamy kontakt z naszym adwokatem, specjalizującym się w tym zakresie, w ramach obszaru doradztwa, którym jest obsługa prawna firm.

Najczęściej zadawane pytania

Ile kosztuje przekształcenie spółki ?

Koszty związane z procesem przekształcenia firmy zależą od rodzaju przekształcenia, skali działalności oraz potrzeb i sytuacji danego przedsiębiorstwa. Na koszty te składają się z reguły:
- Opłaty notarialne
- Koszty doradztwa prawnego
- Koszty doradztwa podatkowego oraz koszty księgowe
- Koszty prowadzenia postępowań w urzędach oraz uzyskania zgód od organów nadzoru
- Koszty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Pomożemy Ci! 
+48 178 886 009
Godz. otwarcia: pon.-pt. 8:00 – 19:00

Publikacje Adwokatów i Prawników

Jakubowska-Zawada I Kancelaria Adwokacka

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności