Windykacja Należności 360

Windykacja Należności

Naszą specjalizacją, która łączy tak ważne obszary jak prawo cywilne oraz obsługę prawną firm jest: windykacja należności.
Windykacja należności obejmuje szereg usług, które wykształciły się na bazie dotychczasowej współpracy Kancelarii Adwokackiej z podmiotami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi, w związku z koniecznością podjęcia odpowiednich kroków, przeciwko nieuczciwym działaniom kontrahentów.
Jak wskazuje praktyka – przeterminowane należności to problem ogromnej grupy przedsiębiorców, którzy zdają się bezradni chcąc utrzymać dobre relacje z niepłacącym kontrahentem. Akceptowanie takich zachowań bardzo często prowadzi do powstawania zadłużeń i strat po stronie uprawnionych podmiotów.

Nasza Kancelaria Adwokacka pomoże Państwu podjąć odpowiednie kroki w celu rozwiązania problemów z nieuczciwymi kontrahentami. Kancelaria zapewnia obsługę prawną zarówno z zakresu windykacji polubownej / przedsądowej, jak i postępowań sądowych związanych z odzyskiwaniem należności, a w późniejszym etapie również windykacji egzekucyjnej.

Windykacja polubowna / pozasądowa

Pierwszym etapem windykacji należności jest postępowanie polubowne, które ma na celu nawiązanie kontaktu z dłużnikiem w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sprawy poprzez zmotywowanie dłużnika do uiszczenia zaległej należności wynikającej przede wszystkim z zawartej między stronami umowy.
Jest to etap, którego nie można pominąć, ponieważ w przypadku konieczności wniesienia powództwa wierzyciel będzie musiał udokumentować próbę polubownego rozwiązania zaistniałej sytuacji.
Windykacja polubowna pozwala uniknąć postępowania sądowego i jest korzystna zarówno dla wierzyciela, jak i dla dłużnika – nie naraża stron na powstanie dodatkowych kosztów w postaci kosztów postępowania oraz pozwoli uniknąć dłużnikowi wielu negatywnych konsekwencji związanych z zainicjowaniem postępowania przed sądem.
Wspomnieć należy, że im wcześniej rozpoczniemy proces windykacji tym bardziej wzrastają nasze szanse na szybkie odzyskanie należnych nam środków i zakończenie postępowania windykacyjnego jeszcze na etapie polubownym.
W przypadku chęci polubownego załatwienia sprawy ze strony dłużnika, windykacja polubowna pozwala na wyjaśnienie przyczyn nieuregulowania zaległej należności i jednocześnie ustalenie warunków spłaty – dłużnik może wnioskować o rozłożenie należności na raty, o przedłużenie terminu spłat a także wstrzymanie naliczania odsetek. Należy jednak pamiętać, że wierzyciel nie ma obowiązku przystać na wszystkie propozycje przedstawione przez stronę zadłużoną.

Windykacja sądowa / egzekucyjna

Jednakże czasami wszystkie pozasądowe metody windykacji zostają wyczerpane z uwagi na brak chęci dłużnika do polubownego rozwiązania zaistniałego między stronami sporu. 
W takiej sytuacji powstaje konieczność wytoczenia powództwa przed właściwy sąd. Nasz Adwokat zapewnia profesjonalną i pełną obsługę w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do wniesienia przedmiotowego powództwa, a w późniejszym etapie również dokumentów, które pozwolą na zainicjowanie postępowania egzekucyjnego u wskazanego komornika a skierowanego przeciwko dłużnikowi. Zaznaczyć należy, że windykacja egzekucyjna jest opcją najbardziej kosztowną dla dłużnika, gdyż poza spłatą wierzytelności dłużnik zostanie zobowiązany także do pokrycia zarówno kosztów procesu, jak i kosztów postępowania egzekucyjnego.

Nie sposób nie zauważyć, że windykacja należności jest procesem, który wymaga kompleksowego działania. Proces windykacji powinien zostać przeprowadzony w sposób przemyślany i precyzyjny, który pozwoli na szybkie i pełne odzyskanie należności. Zadaniem naszej Kancelarii jest przede wszystkim profesjonalna pomoc podmiotom gospodarczym, która pozwoli na odzyskanie należności od nieuczciwych kontrahentów, m.in. poprzez:

  • Usługi prewencyjne (pieczęć prewencyjną, monity);
  • Windykację polubowną / windykację przedsądową;
  • Windykację masową;
  • Windykację sądową – obejmującą uzyskanie przeciwko dłużnikowi tytułu egzekucyjnego, a następnie oparzenie go tytułem wykonawczym w tzw. klauzulę wykonalności;
  • Pomoc i wsparcie przy czynnościach związanych z egzekucją należności – obejmującą m.in. sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji oraz nadzór prowadzonej egzekucji;
  • Pomoc prawną i wsparcie przy sprawach przeciwko nieuczciwym przedsiębiorcom z zakresu Prawa karnego gospodarczego.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata w sprawie windykacji należności ?

z pomocy adwokata warto skorzystać zarówno w sytuacji braku skuteczności działań windykacyjnych, wówczas gdy dłużnik neguje swoje zobowiązanie ale także w sytuacji gdy prewencyjnie chcemy ustanowić zabezpieczyć się przed koniecznością prowadzenia windykacji.

Jakie dokumenty należy przedstawić adwokatowi w sprawie windykacji należności ?

Należy przedstawić umowę lub inne dokumenty potwierdzające istnienie długu, a także wszelką korespondencję z dłużnikiem i dokumentację dotyczącą dotychczasowych działań windykacyjnych.

Jakie są koszty skorzystania z usług adwokata w sprawie windykacji należności?

Koszty zależą od wielu czynników, takich jak stopień skomplikowania sprawy, a także czasu jaki zostanie poświęcony przez adwokata na prowadzenie sprawy.  Zazwyczaj pobierane są opłaty za wstępne konsultacje oraz wynagrodzenie za reprezentowanie przed sądem. Innemu rozliczeniu podlegać będzie sprawa zakończona ugodą przed postępowaniem sądowym, w trakcie postępowania sądowego, a inaczej sprawa kończąca się egzekucją komorniczą w Polsce, a jeszcze inaczej gdy egzekucja prowadzona jest poza Polską. Odrębnemu rozliczeniu podlega z uwagi na swoją specyfikę windykacja masowa.

Jakie są szanse na odzyskanie należności w postępowaniu sądowym?

Szanse na odzyskanie należności zależą od wielu czynników. Po pierwsze liczy się skuteczności w ustaleniu przed sądem zobowiązania i uzyskania klauzuli wykonalności do wyroku, następnie odpowiednia współpraca z komornikiem w celu ustalenia źródeł majątku, ewentualnie ustalenie czy nie doszło do wyzbywania się majątku przez dłużnika w celu uniknięcia spłaty i prowadzenia postępowania z tzw. skargi pauliańskiej.
 

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Pomożemy Ci! 
+48 178 886 009
Godz. otwarcia: pon.-pt. 8:00 – 19:00

Publikacje Adwokatów i Prawników

Jakubowska-Zawada I Kancelaria Adwokacka

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności