Zakładanie Spółek

Zakładanie Spółek

Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej – Zawady, w ramach specjalizacji w obszarze obsługi prawnej firm, zapewnia doradztwo i reprezentację przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz świadczy usługi związane z obsługą procesów tworzenia spółek cywilnych, spółek osobowych oraz spółek kapitałowych, zgodnie zamierzeniami i celami Klientów. Kancelaria przygotowuje rozwiązania skrojone na miarę indywidualnych potrzeb.

Opracowywanie dokumentów założycielskich

Podmioty prawa charakteryzują się specyfiką stosowanych metod i narzędzi, zarówno w zakresie wdrażanych technologii, strategii biznesowych jak i stosunków wewnętrznych i organizacji pracy.  W celu maksymalnego odzwierciedlenia koncepcji i filozofii zakładanych działalności, Kancelaria opracowuje, a także opiniuje dokumenty założycielskie, w tym umowy i statuty spółek, uchwały i regulaminy, uwzględniające spersonalizowane zagadnienia między innymi w zakresie reprezentacji, prowadzenia spraw spółki, wykonywania prawa kontroli przez wspólników czy dziedziczenia udziałów. Indywidualizacja przygotowywanych dla Klientów rozwiązań prawnych pozwoli na dostosowanie pomysłów do wymogów przepisów prawa handlowego, a tym samym zamieni plan na biznes w realną, dobrze funkcjonującą spółkę.

Rejestracja spółek prawa handlowego

Założenie spółki to nie tylko dobrze przygotowana umowa i rozwiązania personalno-techniczne, ale także dopełnienie niezbędnych formalności w zarejestrowania spółki w odpowiednim rejestrze. Kancelaria przygotowuje dokumenty rejestrowe wymagane oraz reprezentuje Klientów przed właściwym sądem w celu wpisania nowego podmiotu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Rejestracja zmian w spółkach

Prowadzenie działalności, rozwój firmy, nowelizacje przepisów – to wszystko nieodłącznie wiąże się ze zmianami w strukturze spółki jak i w ustawowych obowiązkach nakładanych na podmioty, które wymagają odnotowania we właściwych rejestrach. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, sprzedaż akcji lub udziałów, rozszerzenie przedmiotu działalności, ustanowienie prokurenta, zmiana wspólnika, wybór nowego zarządu, zmiana siedziby, utworzenie oddziału – to tylko kilka przykładów z licznych przypadków, kiedy spółka zobowiązana jest do zarejestrowania zmian w ustawowym terminie, a niespełnienie tego obowiązku obarczone jest sankcją. Kancelaria świadczy usługi przygotowywania dokumentacji, w tym umów, protokołów, oświadczeń, a także zgłaszania wprowadzonych zmian w stosownych rejestrach.

Adwokat, świadczy także usługi monitu wprowadzanych zmian przepisów prawa, które swoim zakresem obejmować będą dany podmiot, tak, aby praktykowane w spółce rozwiązania pozostawały zgodne z literą prawa i jednocześnie spełniały swoją rolę w bieżącym prowadzeniu działalności.

Założenie Spółki – Krok po Kroku

Proces założenia spółki składa się z kilku etapów prawnych, które należy przejść w celu prawidłowej rejestracji spółki. Oto najważniejsze z nich:

 1. Wybór formy prawnej spółki

  etap ten polega na wyborze odpowiedniej formy prawnej, która najlepiej odpowiada potrzebom przedsiębiorcy. Należy uwzględnić takie kwestie jak odpowiedzialność wspólników, wymagania kapitałowe, sposoby dystrybucji zysków oraz liczba wspólników.

 2. Sporządzenie umowy spółki

  to dokument, który określa cele i zakres działalności spółki, strukturę organizacyjną, prawa i obowiązki wspólników oraz sposób podejmowania decyzji.

 3. Wpłata kapitału zakładowego spółki

  w przypadku niektórych form prawnych spółki, wymagana jest wpłata minimalnego kapitału zakładowego. Kapitał ten powinien być wpłacony przed złożeniem wniosku o rejestrację spółki.

 4. Rejestracja spółki

  w Polsce proces rejestracji spółki odbywa się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez wojewódzkiego rzecznika handlowego. Wniosek o rejestrację spółki powinien zawierać wymagane dokumenty, takie jak umowa spółki, statut, dokumenty potwierdzające wpłatę kapitału zakładowego, a także oświadczenia wspólników

 5. Uzyskanie przez spółkę - NIP, REGON i numeru VAT w tym VAT EU

  w trakcie rejestracji spółki decydujemy formach opodatkowania, po to aby na końcu procedury uzyskać NIP i REGON, a także złożyć wniosek o VAT EU, wymagany do przeprowadzania transakcji wewnątrzwspólnowtowych

 6. Otwarcie rachunku bankowego przez spółkę

  spółka musi posiadać rachunek bankowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Wymagane jest otwarcie rachunku firmowego, na którym będą dokonywane wpłaty i wypłaty środków.

Każdy z tych etapów jest ważny dla prawidłowej rejestracji spółki. W celu uniknięcia błędów i przyspieszenia procesu, zaleca się skorzystanie z pomocy profesjonalnej kancelarii adwokackiej lub radcy prawnego.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są najpopularniejsze formy prawne spółki?

Najpopularniejszymi formami prawnej spółki w Polsce są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) oraz spółka akcyjna (S.A.)

Ile wynosi minimalny kapitał zakładowy przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Minimalny kapitał zakładowy przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5 000 zł.

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia spółki?

Do założenia spółki wymagane są między innymi: umowa spółki, statut spółki, dokumenty potwierdzające wpłatę kapitału zakładowego, oświadczenia wspólników oraz wniosek o wpis do rejestru.

Czy spółka może mieć jednego wspólnika?

Tak, spółka może mieć jednego wspólnika w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej.

Czy zawsze wymagana jest wpłata kapitału zakładowego przy zakładaniu spółki?

Nie, wpłata kapitału zakładowego jest wymagana tylko w przypadku niektórych form prawnych spółki, takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna.

Czy istnieje minimalna liczba wspólników przy zakładaniu spółki?

Tak, minimalna liczba wspólników zależy od formy prawnej spółki. Na przykład w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością minimalna liczba wspólników wynosi jednego, a w spółce jawnej - dwóch.

Ile czasu trwa proces rejestracji spółki?

Czas rejestracji spółki zależy od wielu czynników, takich jak wybór formy prawnej spółki, ilość i rodzaj dokumentów oraz czas potrzebny na dokonanie wpłaty kapitału zakładowego. Zazwyczaj proces ten trwa od kilku dni do kilku tygodni.

Czy mogę samodzielnie zarejestrować spółkę?

Tak, można zarejestrować spółkę samodzielnie, jednak zaleca się skorzystanie z usług kancelarii adwokackiej lub radcy prawnego, którzy pomogą w przeprowadzeniu całego procesu i zapobiegną popełnieniu błędów.

Czy spółka musi zatrudniać pracowników?

Nie, spółka nie musi zatrudniać pracowników. Decyzja ta zależy od potrzeb i celów biznesowych spółki.

Czy zakładanie spółki wymaga zgłoszenia do ZUS i Urzędu Pracy?

Tak, po zarejestrowaniu spółki w KRS należy dokonać zgłoszenia do Z

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Pomożemy Ci! 
+48 178 886 009
Godz. otwarcia: pon.-pt. 8:00 – 19:00

Publikacje Adwokatów i Prawników

Jakubowska-Zawada I Kancelaria Adwokacka

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności