Sprawa o nierówne traktowanie pracownika

Opis Sprawy

Do Naszej Kancelarii zgłosił się Klient, który był zatrudniony w państwowej jednostce budżetowej. Klient wskazał, że wykonuje od wielu lat wraz ze współpracownikiem o identycznych kwalifikacjach taką samą pracę, natomiast otrzymuje za nią niższe wynagrodzenie, niższą premię i inne dodatki oraz ma niższy stopień zaszeregowania.

Obszar Doradztwa Prawnego: Prawo Cywilne, Prawo Pracy


Działania Kancelarii

Kancelaria wystąpiła do pracodawcy z wezwaniem do zaprzestania nierównego traktowania pracowników i wyjaśnieniem przyczyn niższego zaszeregowania i niższych poborów klienta. Pracodawca nie wykazał woli polubownego załatwienia sprawy, wobec czego Kancelaria skierowała przeciwko niemu pozew do sądu o wyrównanie wynagrodzenia zasadniczego i dodatków pracowniczych, zasądzenie odszkodowania oraz zmianę stopnia zaszeregowania.
W toku postępowania sądowego, adwokat prowadząca przedstawiła materiał dowodowy świadczący o tożsamych kwalifikacjach i uprawnieniach obu pracowników, identycznym zakresie obowiązków mimo różnicy w nazewnictwie stanowisk pracy, powołała świadków, którzy potwierdzili twierdzenia klienta o nierównym traktowaniu pracowników. Pracodawca nie widział możliwości uwzględnienia roszczeń klienta, zasłaniając się faktem, iż podwyżka wynagrodzenia na przestrzeni lat była niemożliwa (pomimo wiedzy pracodawcy o nierównym traktowaniu pracowników), ponieważ jednostka finansowana była z budżetu państwa. Pracodawca w żaden sposób nie wykazał, aby podjął jakiekolwiek działania w celu rozwiązania tej sytuacji i pozyskania środków w celu wyrównania wynagrodzeń. Jedyną propozycją pracodawcy było obniżenie pensji współpracownika klienta i wyrównania tym sposobem pobieranego z tą samą pracę wynagrodzenia.


Rezultat

W konsekwencji sąd uwzględnił w całości żądania klienta, podwyższył wynagrodzenie, zasądził odszkodowanie i zmianę zaszeregowania. W uzasadnieniu wyroku sąd skrytykował postawę pracodawcy i podkreślił, iż zasady wynagradzania nie mogą być oderwane od zasad równego traktowania w zatrudnieniu, pracodawca powinien w taki sposób zarządzać otrzymanym budżetem, aby zapewnić pracownikom takie samo wynagrodzenie za taka samą pracę.

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności